NIEUWSFLITS Coronavirus

Om een einde te maken aan de onzekerheid of er dit seizoen nog nascholingsdagen door zullen gaan, hebben we besloten om alle nascholingen te verdagen tot na de zomer. Als we een aantal maanden verder zijn is er hopelijk meer zicht op hoe de verspreiding van het virus verloopt en hoe daar mee om te gaan. We verwachten dat we dan beter garant kunnen staan voor ieders gezondheid en kwalitatief onderwijs. Er is een nieuwe planning gemaakt waarin alle nog resterende dagen van de lopende opleidingen van dit seizoen zijn opgenomen. Ook voor de dagen die in mei en juni zouden starten zijn nieuwe data gepland, evenals voor een aantal nieuw te starten nascholingen. De nieuwe data staan op de website bij de desbetreffende nascholingen. Individuele consulten zijn nog wel mogelijk via video bellen. We hopen jullie allemaal gezond en wel binnen afzienbare tijd weer bij het HCN te ontmoeten. Tot die tijd: een hele fijne zomer toegewenst waarin alle hectiek wat kan bezinken. Het ga jullie goed namens het hele team van het HCN.

 

Haptonomisch Centrum Nederland

Centrum voor nascholing en bijscholing van haptotherapeuten

In een bijzondere ambiance, omringd door weilanden, bossen en paarden, wordt in het Haptonomisch Centrum Nederland gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de haptonomie. Er is een gevarieerd aanbod voor mensen die van haptonomie hun vak hebben gemaakt of gaan maken en een kleiner aanbod voor mensen zonder haptonomie opleiding. Het aanbod loopt van individuele begeleiding tot werken in kleine of wat grotere groepen, van een middag met elkaar aan de slag tot en met een masterclass van 10 dagen. Met een gezamenlijke ervaring van zo’n 90 jaar aan coaching, doceren en begeleiden staan we met ons team garant voor goede samenwerking, kwaliteit en een positieve leersfeer.

Kernwoorden:

Kennis uitwisselen, elkaars kwaliteiten benutten, uitproberen, onderzoeken, toetsen, praktische insteek, theorie ontwikkelen, enthousiasme voor het vak en een gezonde kritische blik naar onszelf als therapeuten.