Aanbod

Ons aanbod is gericht op therapeuten of begeleiders die al langere tijd het vak uitoefenen en op studenten in de laatste fase van hun opleiding. We richten ons met elkaar op het vergroten van onze vakbekwaamheid. We wisselen onderling uit hoe we bepaalde problematiek aanpakken, welke wegen we bewandelen, wat daarvan de gebleken voordelen en nadelen zijn en welke mogelijkheden er nog meer zijn. Voor een deel bepalen wij het aanbod van de scholingen, maar er is zeker ook ruimte voor deelnemers om in de praktijk gerezen vragen en mogelijkheden in te brengen.

Kenmerkend voor onze manier van scholen is, dat we vooral praktisch aan de slag gaan en/of werken met vragen die voortkomen uit de praktijk. De successen en moeilijkheden die we tegenkomen gebruiken we voor verdere ontwikkeling van de theorie die we tot nu toe hebben ontwikkeld. We vormen hypotheses, die we vervolgens weer in verschillende praktijksituaties toetsen. Wanneer je ervoor kiest om al doende te leren, heb je wel enige durf nodig. Durf om iets uit te proberen en succes te hebben, vast te lopen of ernaast te zitten. En durf om te reflecteren en vervolgens weer een andere insteek te kiezen. We stimuleren het om elkaar hierbij te helpen en elkaar aan te spreken.

Kernwoorden:

Kennis uitwisselen, elkaars kwaliteiten benutten, uitproberen, onderzoeken, toetsen, theorie ontwikkelen en vooral een gezonde kritische blik naar wat we allemaal als therapeut proberen te realiseren. En niet te vergeten een enorm enthousiasme om verder te kijken dan onze neuzen lang zijn.

Specialisatie

Nascholing

Vaardigheids-trainingen

Supervisie & Intervisie

Individuele begeleiding