Casuïstiek dagen voor haptotherapeuten die de specialisatie over adem hebben gevolgd

Inleiding

Er is in Nederland in toenemende mate belangstelling voor het werken met adem als therapeutische interventie. HCN neemt een geheel eigen plaats in, door de adem te zien als uitingsvorm van emotie, ontspanning en inspanning. Bij het HCN is de afgelopen jaren 3 keer de nascholing tot haptonomisch ademtherapeut gegeven.

In deze jaren is deze opleiding steeds verder uitgewerkt, ontwikkeld en verdiept. Onder andere is er meer aandacht gekomen voor de koppeling tussen de adem en het werken vanuit profielen.

 

Verdiepingsdagen

Om deze kennis en ervaring te delen en verder te ontwikkelen, organiseren we verdiepingsdagen voor haptotherapeuten die de ademopleiding bij het HCN hebben afgerond.

De inhoud van deze dagen bestaat uit het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk, en we gaan ook aan de slag met specifieke thema’s.

 

Netwerk

Om de gezamenlijke ontwikkeling en verdieping van het vak nog meer te ondersteunen, starten we op deze eerste dag met de opzet van een netwerk van afgestudeerde ademtherapeuten.

Alle tot nu toe opgeleide HCN-ademtherapeuten zijn uitgenodigd.

 

Inhoud van 12 april

 

Ochtend

  • Evaluatie van ervaringen met ademtherapie van de oud-cursisten aan de hand van casuïstiek
  • Herhaling en uitbreiding van handvattingen met de opbouw van lichte naar belastende technieken

Middag

  • Introductie van Profilos-vragenlijst en bespreking van de analyses. Profilos is een digitale vragenlijst die aan de hand van 64 vragen een analyse maakt van het emotionele grondpatroon van de deelnemer. Het biedt de haptotherapeut een beeld van de wijze van handelen van de client op het gebied van denken, voelen, handelen en interactie.
  • Analyse van adempatronen op basis van indeling in emotie-profielen.
  • Interventies bij waargenomen adempatronen.
  • Verder willen we een start maken met het herkennen van je eigen interventieprofiel als ademtherapeut. Op deze wijze leert de haptotherapeut inzicht te krijgen in de eigen voorkeursinterventiestijl en daarna te variëren in zijn/haar interventiestijl.
  • Natuurlijk maken we deze dag ook tijd om het HCN-netwerk te bespreken en ideeën uit te wisselen

 

We hopen op 12 april met een groep enthousiaste collega’s te zijn.

 

Deze dag zal een vervolg krijgen op 20 september.

Instroomeis

Een afgeronde specialisatie over adem (Binnenste Buiten) bij het HCN.

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731EJ Otterlo

Duur: 1 dag

Zelfstudie: Literatuurstudie 6 uur

Voor wie: Haptotherapeuten die de specialisatie over adem hebben gevolgd

Deelnemers: Minimaal 6

Prijs: 290 euro inclusief koffie, thee en lunch

Deze nascholingsdag is geaccrediteerd door de VVH met SBU 12 HTD

Datum

Vrijdag 12 april 2024.

Tijd: 10.00 uur tot 17.30 uur

Docentenpoule

Florine van Overveld, Arina Winkelman, Arie van der Zwaard, Peter Zwiers.

(De docentenbezetting is afhankelijk van de groepsgrootte en kan wisselen van samenstelling.)