Casuïstiek dagen voor haptotherapeuten die de specialisatie over adem hebben gevolgd

We willen graag de huidige kennis en vaardigheden rondom het belang van adem binnen de haptotherapie verder ontwikkelen. Daarom organiseren we regelmatig een casuïstiek dag voor therapeuten die bij ons de specialisatie over adem hebben gevolgd. De inhoud van deze dag bestaat uit het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk, en we gaan aan de slag met een specifiek thema. Daarnaast gaan we bezig met nieuwe ontwikkelingen.

De eerstkomende dag wordt georganiseerd op maandag 16 november

 

Op deze dagen komen er 3 onderwerpen aan bod.

Het eerste onderwerp is het uitwisselen van praktijkervaringen.

Wat gaat er goed, waar loop je tegenaan? Zijn er zaken waar je met elkaar naar wilt kijken, die je wilt oefenen?

 

Het tweede onderwerp

We richten ons deze dagen op vormen van ademen die gerelateerd zijn aan problemen met de gezondheid. Op 16 november zal het gaan over de dysfunctionele ademhaling, iets wat de laatste tijd de aandacht heeft in zowel wetenschappelijke studies als in kranten en tijdschriften. Ter introductie staan hieronder in schuinschrift, 2 citaten uit een samenvatting in het Nederlands van 2 studies naar dysfunctionele ademhaling (de volledige studies en de volledige samenvatting ontvang je na inschrijving voor deze dag).

Citaat 1

Disfunctionele ademhaling is een ademhalingsstoornis die gekenmerkt wordt door een inefficiënt ademhalingspatroon, zonder duidelijke anatomische of fysiologische oorzaak. De symptomen variëren van ademtekort tot duizeligheid en hartkloppingen. Deze fysieke sensaties kunnen soms zomaar ontstaan en leiden tot een vermindering van de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. Deze functiestoornis komt wereldwijd veel voor, maar er is nog veel onderzoek nodig. De belangrijkste link lijkt disfunctioneel ademen te hebben met iemands emotionele toestand en situationele triggers, zoals onderdrukte woede en verdriet.
Het doen van ademhalingsoefeningen en bewust beïnvloeden van de ademhaling is een veelgebruikte interventie in zowel de fysiotherapie als in andere vakgebieden. Bij mensen met disfunctioneel ademen is er juist sprake van overactieve monitoring en is deze interventie niet zomaar geschikt. Het vraagt kundigheid om te ‘sleutelen’ aan de ademhaling bij mensen met klachten door disfunctioneel ademen.

Deze dag gaan we hiermee aan het werk met de haptonomische kennis en vaardigheden die in de specialisatie ‘binnenste buiten’ zijn opgedaan.

 

Aansluitend gaan we bezig met het derde onderwerp

Citaat 2

De diagnose disfunctioneel ademen, wordt vaak gesteld door subjectieve metingen, zoals visuele inspectie van het ademhalingspatroon. Door een gebrek aan studies van hoge kwaliteit en de afwezigheid van gevalideerde diagnostische meetinstrumenten zijn er geen goede objectieve methodes om de diagnose te stellen.

 

Ook wij maken binnen de haptotherapie gebruik van visuele inspectie van het ademhalingspatroon, op basis waarvan we de adembeweging grafisch noteren. Inmiddels zijn we in het bezit van shirts die de adembeweging via elektrodes uiteindelijk grafisch weergeven op een computer. We willen met elkaar aan de slag om deze 2 vormen van waarnemen met elkaar te vergelijken. Klopt onze subjectieve visuele en tactiele informatie met die van de elektronica, of zijn er verschillen? En wat kunnen we daaruit dan leren?

Dit onderwerp zullen we, steeds gedifferentieerder, opnemen in het programma op de casuïstiek dagen. Uiteindelijk hopen we zodoende een stap te kunnen maken in het proces dat er, ook op een meer wetenschappelijk valide manier, aangetoond kan worden wat de invloed is van aanraken op de adembeweging. En of er verband bestaat tussen de adembeweging, haptonomische interventies en welbevinden. En zo ja, hoe dat verband eruitziet.

Voor de haptotherapiepraktijk betekent dit hopelijk, dat we op termijn:

  • deze manier van registreren kunnen gaan integreren in de haptotherapeutische diagnostiek
  • haptonomische interventies gerichter toe kunnen passen en evalueren
  • de haptotherapie een meer onderbouwde plaats kunnen geven in de gezondheidszorg

 

Instroomeis

Een afgeronde specialisatie over adem (Binnenste Buiten) bij het HCN.

 

Literatuur

  • De delen uit de reader die gaan over bijzondere ademtypes (2 blz.)

 

Voor de dag op 25 mei:

  • De oorspronkelijke studies over disfunctionele ademhaling in wetenschappelijke tijdschriften uit 2016, 2018 en 2019 (18 blz.)
  • De Nederlandse samenvatting daarvan (3 blz.)
  • Een recent artikel uit dagblad de Trouw over adem (6 blz.)

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731EJ Otterlo

Duur: 1 dag

Zelfstudie: Literatuurstudie 6 uur

Voor wie: Haptotherapeuten die de specialisatie over adem hebben gevolgd

Deelnemers: Minimaal 6

Prijs: 290 euro inclusief koffie, thee en lunch

Deze dagen zijn geaccrediteerd door de VVH: 12 PE punten

Datum

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data bekend

Tijd: 10.00 uur tot 17.30 uur

Docentenpoule

Florine van Overveld, Arina Winkelman, Arie van der Zwaard, Peter Zwiers.

(De docentenbezetting is afhankelijk van de groepsgrootte en kan wisselen van samenstelling.)