De dynamiek van emoties

Emoties

Allemaal voelen we ze. “Ik ben blij” of “ik ben bang” zijn zinsneden die we in gesprekken met anderen regelmatig gebruiken. Tóch lijkt het zo te zijn dat blij of bang voor de één iets anders betekent dan voor de ander. Zet twee mensen naast elkaar die blij of bang zijn, en je kunt heel verschillende beelden te zien krijgen: de één is uitbundig, de ander gematigd, een derde ziet er stoïcijns uit en alle varianten daartussen. Kortom; we voelen, we denken en we gedragen ons bij eenzelfde emotie verschillend.

 

Voelen is bewegen

Iedereen ontwikkelt, gedurende zijn leven, patronen waarin zowel genetische componenten (nature) als ervaringscomponenten (nurture) van invloed zijn. Na jarenlang observeren en onderzoeken, hebben we ontdekt dat er een direct verband bestaat tussen de wijze waarop je beweegt, de wijze waarop je voelt en hoe je denkt. Samen bepalen deze drie aspecten hoe jij interacteert met je omgeving. We onderzoeken deze dag de onderlinge verbanden tussen bewegingen, fysieke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. Dit uitgangspunt gebruiken we in vervolgtrainingen als middel om te diagnosticeren en als startpunt voor de interventies die we kiezen.

 

Interactiedynamiek

Het hebben van een voorkeurspatroon in bewegen, voelen en denken, betekent ook dat je een voorkeur hebt ontwikkeld in je stijl van communiceren. Je hebt een eigen interactiestijl, waarin sommige emoties meer voorop liggen en andere emoties minder (snel of vaak) voelbaar en waarneembaar (voor jezelf en voor anderen) zijn. Zo ook jouw cliënten, ook zij hebben hun voorkeur ontwikkeld. In de dynamiek tussen jou en je cliënt ontstaan patronen. Wanneer jij je bewust bent van jouw voorkeursstijl en zicht hebt op de voorkeursstijl van je cliënt, dan wordt de interactie tussen jullie beter voorspelbaar en daarmee ook beter beïnvloedbaar.

 

Het krachtenveld in de praktijk

In deze nascholing nemen we je mee in de wetmatigheden van interactiedynamiek. Hiervoor hebben wij een werkmodel ontwikkeld. Daarin plaatsen we de energie van emoties in een krachtenveld. Dit krachtenveld kenmerkt zich door vier polen. Er is sprake van een polariteit tussen isolatie en verbinding. En er is sprake van een polariteit tussen activiteit (macht) en reactiviteit (onmacht).

 

Je leert:
  • Theorie over de krachtenvelden van emoties in relatie tot voelen, denken en bewegen.
  • Deze krachtenvelden te gebruiken als werkmodellen, zowel bij diagnostisering als bij interventies. Hierbij zijn feitelijke waarnemingen belangrijk. We helpen je bij het oefenen hiervan.
  • Jezelf (meer) bewust te zijn van jouw interactiestijl als therapeut.
  • De kwaliteiten en de valkuilen van jouw interactiestijl herkennen en optimaal gebruiken.
  • Welke invloed jouw interactiestijl kan hebben op je cliënt.

 

Deze dag krijg je de benodigde inzichten en handvatten om te kunnen werken met ons werkmodel: de Emotiecirkel. In onze overige nascholingen gaan we ervanuit dat je met dit model kunt werken.

Daarom: heb je jouw opleiding gedaan aan de Academie voor Haptonomie, het ITH of het WIH en wil je andere nascholingen bij ons volgen, dan vragen wij je om met deze dag te starten.

Voor meer informatie kun je altijd even mailen: contact@haptocentrum.com

 

Verplichte literatuur
  1. De reader die je ontvangt op de cursusdag
  2. Beinvloed anderen, begin bij jezelf; Bert van Dijk; Uitgeverij Thema 2015; ISBN9789058719768 € 24,95
Aanbevolen literatuur
  1. Werken met de Roos van Leary; Sjaak Vane; Boom Lemma uitgevers 2013; ISBN9789059319783
  2. ABC van 15 emoties; Marja Postema; Uitgever A3 boeken 2017; ISBN9789491557361
  3. Filosoferen over emoties; Mirjam van Reijen; Uitgeverij Boom 2009; ISBN9789024409808

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731EJ Otterlo

Duur: 1 dag

Zelfstudie: Literatuurstudie 15 uur

Voor wie: Afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase van Synergos, de Academie voor Haptonomie, het ITH en het WIH.

Deelnemers: Minimaal 6 maximaal 12

Prijs: 290 euro inclusief koffie, thee en lunch

Accreditatie: Deze nascholing is door de VVH geaccrediteerd met 11 vakinhoudelijke studiepunten

Datum

Vrijdag 6 september 2024.

Tijd: van 10.00 uur tot 17.30 uur.

Docentenpoule

Florine van Overveld, Margreet Tienstra, Arina Winkelman, Peter Zwiers.

(De docentenbezetting is afhankelijk van de groepsgrootte en kan wisselen van samenstelling.)