Specialisatie: ‘haptonomische begeleiding van kinderen’

Het begeleiden van kinderen in de haptoherapeutische praktijk, is een vak apart. Het vraagt om specifieke vaardigheden, inzichten en kennis. Na het volgen van deze nascholing ben je specialist in het haptonomisch begeleiden van kinderen.

 

Het lichaam leert

Bijzonder aan het werken met kinderen is dat hun lichaam nog zo makkelijk leert. Ze hoeven niet alles te begrijpen om iets anders te doen. Daarom zijn bewegings- en aanraakvormen fantastische tools om met kinderen mee aan de slag te gaan. Het is speels, de sessies zijn leuk (maar soms ook wel eens even niet), en het (lichaam van het) kind leert zich suf. Het is belangrijk dat je als begeleider interventies aanbiedt die kansen creëren voor ontplooiing van het (lichaam van het) kind. De tools die je hiervoor nodig hebt, krijg je in deze nascholing.

 

Uitgangspunten in de opleiding van het HCN zijn:

We gaan uit van leeftijdsfasen en de normaal ontwikkeling

We gebruiken de leeftijdsfasen om te bekijken of de vaardigheid van het kind overeenkomt met de veronderstelde normaal ontwikkeling. Lopen ze voor, gelijk, of lopen ze achter?

We werken met profielen

Elk kind heeft talenten en minder ontwikkelde kanten. Alle eigenschappen van een kind, kunnen we optekenen in een profiel. Als basis voor het maken van het profiel gebruiken we de Emotiecirkel; dit is ons werkmodel. In een profiel maken we onderscheid tussen de domeinen ‘voelen’, ‘denken’ en ‘bewegen’. Gedragsproblemen ontstaan vaak vanuit een disbalans in het profiel. Lichte afwijkingen van het ‘normale’ gedrag kunnen in een later stadium ontwikkelen tot gedragsproblemen.

We geven een aanbod in de breedte

Het basisprincipe binnen onze begeleiding is dat wij kinderen stimuleren zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarbij zijn we er niet zozeer op gericht om het kind af te remmen in wat het (te) veel doet. We kiezen ervoor om kinderen te stimuleren om juist datgene te doen wat ze geneigd zijn over te slaan. Bijvoorbeeld: met een kind dat goed is in voetbal, is het aanlokkelijk om steeds te gaan voetballen. Wij stimuleren het om óók met dit kind te gaan vissen.

We werken toe naar een optimale balans

Meestal worden kinderen gestuurd omdat ze bepaald gedrag vertonen of bepaald gedrag juist niet. Problemen waarmee ouders kunnen komen zijn: het kind wordt gepest, kan zich niet concentreren, is brutaal, blijft bedplassen, etc. Aan jou als begeleider de taak om de disbalans in het profiel te onderkennen die daaraan ten grondslag ligt. Er kan sprake zijn van disbalans tussen domeinen, bijvoorbeeld wanneer er veel nadruk ligt op de cognitieve ontwikkeling; dan is er minder tijd en aandacht voor voelen en bewegen. Er kan ook sprake zijn van disbalans in een domein, bijvoorbeeld wanneer een kind alleen nog maar wild en excessief beweegt en dus een eenzijdig bewegingspatroon heeft. Stilstaan, boekje lezen of langzaam bewegen is dan uit het pakket aan het geraken.

We hebben veel aandacht voor interactiedynamiek(en)

We betrekken ouders en andere relevante personen rondom het kind bij de begeleiding. Kinderen maken deel uit van de interacties met volwassenen en andere kinderen. Ze kunnen ‘vast’ komen te zitten in deze vertrouwde interactiedynamieken (patronen). Door observaties te doen van het kind alleen én het kind samen met de ouders en/of met andere kinderen, maken we een interactieprofiel. Dit geeft direct invalshoeken voor interventies.

Diagnose

Een diagnose die het kind eventueel meekrijgt, is een richtlijn. Wij baseren onze werkwijze vooral op onze feitelijke waarnemingen in het hier en nu. Op basis van onze observaties concluderen we hoe dit kind, met deze diagnose, met zichzelf en zijn wereld omgaat.

 

Wat je leert

In de eerste 3 dagen ligt het accent op:

 • theorie over ontwikkeling; kennis over denken, bewegen en voelen van kinderen in de diverse leeftijdsfasen en theorie over afwijkend gedrag;
 • het intakeproces; het verzamelen van voldoende informatie om een begeleidingsplan te kunnen maken;
 • werken met observatieschema’s en de wijze van noteren van observaties in krachtenvelden; hierdoor ontstaat er een profiel;
 • het gebruik van materialen en de 7 basis-oefenvormen in de intake;
 • verslaglegging en het geven van terugkoppeling aan ouders en andere betrokkenen;
 • variëren in therapeutische attitude.

 

In de laatste 3 dagen ligt het accent op:

 • het begeleiden van kinderen (en ouders) met problemen;
 • het gebruik van materialen in het kader van een bepaalde doelstelling en hóe en waarom je dat materiaal gebruikt;
 • aanraakvormen;
 • ontwikkelen van en werken met draaiboeken;
 • casuïstiek (op video of in vivo).

 

Praktische informatie

De contactdagen zijn op vrijdag. Elke dag vormt de inhoud een geheel, gekoppeld aan onderwerp, leeftijds- en begeleidingsfasen. Op de cursus dagen wordt informatie meegegeven waarmee de deelnemers tussentijds aan de slag gaan. Elke opvolgende dag is er ruimte voor vragen en verdieping naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk. Ook wordt elke dag minimaal een uur uitgetrokken voor casuïstiek (met behulp van een video opname of in vivo).

 

Instroomeis

Tijdens deze cursus gebruiken we ons werkmodel, de Emotiecirkel, om profielen te kunnen maken en interacties te kunnen duiden. Heb je jouw opleiding gedaan aan de Academie voor Haptonomie, het ITH of het WIH en wil je deze nascholing volgen, dan vragen wij je om te beginnen met de nascholing ‘De dynamiek van emoties’ (één dag). Op die dag krijg je namelijk de benodigde inzichten en handvatten om te kunnen werken met de Emotiecirkel.

 

Verplichte literatuur

 • De reader die je ontvangt bij aanvang van de specialisatie (80 bladzijden)
 • De ontwikkeling van het kind; Frank Verhulst; uitgever Gorcum BV; 9789023254232;2017; 180 pagina’s € 30,-

 

Vervolg

Wanneer je deze opleiding hebt afgerond kun je meedoen met de verdiepingsdagen die minstens 2 maal per jaar worden georganiseerd. Het is onze ambitie om gezamenlijk de haptonomische begeleiding van kinderen verder te ontwikkelen. We werken ernaar toe dat haptotherapeuten die deze kinder-specialisatie hebben gevolgd naar buiten toe kunnen treden als een platform van specialisten met een specifieke werkwijze. De inhoud van deze verdiepingsdagen bestaat enerzijds uit het onderling uitwisselen van ervaringen uit de praktijk en aan de hand daarvan verdiepen van kennis en vaardigheden. Anderzijds wordt ingezoomd op een specifiek thema. Deelnemers kunnen per dag inschrijven en er is geen te volgen volgorde.

 

Wil je meer informatie? Mail dan je vragen naar  contact@haptocentrum.com

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731 EJ Otterlo

Duur: 

Zelfstudie: 

Voor wie: Afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase van Synergos, de Academie voor Haptonomie, het ITH en het WIH.

Deelnemers: Minimaal 8 maximaal 15

Prijs: 

De inhoud van deze opleiding wordt bijgesteld naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen 3 maal dat we deze nascholing gedraaid hebben.

De volgende specialisatie ‘haptonomische begeleiding van kinderen’ zal bij voldoende belangstelling in 2023 starten.

Wanneer je geïnteresseerd bent, schrijf jezelf dan alvast vrijblijvend in, of laat een berichtje achter via het inschrijfformulier onder het kopje ‘overig’.

Docentenpoule

Peter Kruit, Mirjam Nefkens, Isabel Wasseveld – Sticker, Anthony Willems, Arina Winkelman, Peter Zwiers.

(De docentenbezetting is afhankelijk van de groepsgrootte en kan wisselen van samenstelling.)