Specialisatie: 1-jarige opleiding tot haptonomisch kinder- (en jeugd-) therapeut

Ben jij haptotherapeut en heb je altijd al met kinderen willen werken? Heb jij de zesdaagse cursus kinderbegeleiding gevolgd en wil je meer? Wil je vaker gebruik maken van materiaal in jouw praktijk? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Het begeleiden van kinderen in de haptotherapeutische praktijk, is een vak apart. Het vraagt om specifieke vaardigheden, inzichten en kennis. Na het volgen van deze 1-jarige opleiding ben je specialist in het haptonomisch begeleiden van kinderen.

           

Open middag op vrijdag 19 april 2024 !!!!

Informatie hierover kun je downloaden via de onderste blauwe knop in het kader hiernaast

 

Het lichaam leert

Bijzonder aan het werken met kinderen is dat hun lichaam nog zo makkelijk leert. Ze hoeven niet alles te begrijpen om iets anders te doen. Daarom zijn bewegings- en aanraakvormen fantastische tools om met kinderen mee aan de slag te gaan. Het is speels, de sessies zijn leuk (maar soms ook eens even niet) en het (lichaam van het) kind leert zich suf. Het is belangrijk dat je in de begeleiding interventies aanbiedt die kansen creëren voor ontplooiing van het kind. De tools die je hiervoor nodig hebt, krijg je in deze opleiding aangereikt. Door met vier leerlijnen te werken zorgen we ervoor dat je methodisch aan de slag kan gaan. De vier leerlijnen bestaan uit waarnemen, werken met materiaal, eigen stijl (interactiedynamieken) en therapeutische vaardigheden.

 

Uitgangspunten in de opleiding van het HCN zijn:

We werken met profielen

Elk kind heeft talenten en minder ontwikkelde kanten. Alle eigenschappen van een kind, kunnen we optekenen in een profiel. Als basis voor het maken van het profiel gebruiken we de emotiecirkel; dit is ons werkmodel. In een profiel maken we onderscheid tussen de domeinen ‘voelen’, ‘denken’ en ‘bewegen’. Gedragsproblemen ontstaan vaak vanuit een disbalans in het profiel. Lichte afwijkingen van het ‘normale’ gedrag kunnen zich in een later stadium ontwikkelen tot gedragsproblemen.

We geven een aanbod in de breedte

Het basisprincipe binnen onze begeleiding is dat wij kinderen stimuleren zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarbij zijn we er niet zozeer op gericht om het kind af te remmen in wat het (te) veel doet. We kiezen ervoor om kinderen te stimuleren om juist datgene te doen wat ze geneigd zijn over te slaan. Met een kind dat goed is in voetbal, is het aanlokkelijk om steeds te gaan voetballen. Wij stimuleren het om óók met dit kind bijvoorbeeld te gaan vissen.

We werken toe naar een optimale balans

Meestal worden kinderen gestuurd omdat ze bepaald gedrag vertonen of bepaald gedrag juist niet. Problemen waarmee ouders kunnen komen zijn: het kind wordt gepest, kan zich niet concentreren, is brutaal, blijft bedplassen, etc. Aan jou als therapeut de taak om de disbalans in het profiel te onderkennen die daaraan ten grondslag ligt. Er kan sprake zijn van disbalans tussen domeinen, bijvoorbeeld wanneer er veel nadruk ligt op de cognitieve ontwikkeling; dan is er minder tijd en aandacht voor voelen en bewegen. Er kan ook sprake zijn van disbalans binnen een domein, bijvoorbeeld wanneer een kind alleen nog maar wild en excessief beweegt en dus een eenzijdig bewegingspatroon heeft. Stilstaan een boekje lezen of langzaam bewegen is dan uit het pakket aan het geraken.

 We hebben veel aandacht voor interactiedynamieken

We betrekken ouders en andere relevante personen rondom het kind bij de begeleiding. Kinderen maken deel uit van de interacties met volwassenen en andere kinderen. Ze kunnen ‘vast’ komen te zitten in deze vertrouwde interactiedynamieken (patronen). Door observaties te doen van het kind alleen én het kind samen met de ouders en/of met andere kinderen, maken we een interactieprofiel. Dit geeft direct invalshoeken voor interventies.

Diagnose

Een diagnose die het kind eventueel meekrijgt, als ADHD of ASS (autisme) is bij ons een richtlijn. Wij baseren onze werkwijze op onze feitelijke waarnemingen in het hier en nu. De uiterlijke verschijningsvorm van de diagnose zal dan ook zichtbaar worden in het profiel wat we van het kind maken.

 

Wat je leert

In de eerste 6 dagen ligt het accent op:

 • Werken met observatieschema’s en de wijze van noteren van observaties in krachtenvelden; hierdoor ontstaat er een profiel.
 • Het gebruik van materialen; je leert hoe en waarom je materiaal gebruikt en hoe jij dit kan inzetten.
 • Variëren in therapeutische attitude; kennis van eigen stijl en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Het intakeproces; het verzamelen van voldoende informatie om een begeleidingsplan te kunnen maken.
 • Het profiel te vertalen naar het dagelijks leven.
 • Inzicht krijgen in de interactiedynamiek tussen ouders/kind, kind/therapeut, ouders/therapeut.

In de laatste 6 dagen ligt het accent op:

 • Verder oefenen in het begeleiden van kinderen (en ouders) met een hulpvraag.
 • Verslaglegging en het geven van terugkoppeling en hulp aan ouders en andere betrokkenen.
 • De vertaling van het intakeproces naar therapie; en van therapie naar het dagelijks leven.
 • belichten van problematiek rond ADHD en ASS (autisme), eetstoornissen, concentratiestoornissen en andere stoornissen waar ouders/begeleiders mee naar jou komen.
 • zicht krijgen op aanreiken van balans binnen en tussen denken, voelen en handelen
 • casuïstiek (op video of in vivo).

 

Praktische informatie

De twaalf opleidingsdagen zijn van 10.00 uur t/m 17.00 uur op de volgende data:
In 2024:
13 september
11 oktober
8 november
29 november
20 december

In 2025:
17 januari
31 januari
14 februari
14 maart
11 april
23 mei
6 juni

Prijs: 3095,- euro (inclusief lunch)

Op de opleidingsdagen worden informatie en opdrachten meegegeven waarmee de deelnemers tussentijds aan de slag gaan. De opleiding bestaat uit 84 contacturen en minimaal 50 uren zelfstudie.

Aan het einde van de opleiding kan je je aansluiten bij de haptonomische kindertherapeutengroep.

Wanneer je de vijfdaagse cursus “haptonomisch begeleiden van kinderen” hebt gevolgd en je hebt behoefte aan het verbeteren van je waarnemingsvaardigheden, meer handvatten wilt voor werken met materiaal of hulp wilt bij de vertaling naar therapie/casuïstiek ben je van harte welkom. Neem contact met ons op voor een traject op maat.

We hebben een accreditatie per dag. Dat betekent dat de mensen die al een eerdere cursus hebben gevolgd ook accreditatiepunten krijgen voor een maatwerktraject.

 

Instroomeis

Tijdens deze cursus gebruiken we ons werkmodel, de Emotiecirkel, om profielen te kunnen maken en interacties te kunnen duiden. Heb je jouw opleiding gedaan aan de Academie voor Haptonomie, het ITH of het WIH en wil je deze nascholing volgen, dan vragen wij je om te beginnen met de nascholing ‘De dynamiek van emoties’ (één dag). Op die dag krijg je namelijk de benodigde inzichten en handvatten om te kunnen werken met de Emotiecirkel.

 

Verplichte literatuur 

 • De reader die je ontvangt bij aanvang van de specialisatie (80 bladzijden)
 • De ontwikkeling van het kind; Frank Verhulst; uitgever Gorcum BV; 9789023254232;2017; 180 pagina’s € 30,-

Wil je meer informatie? Mail dan je vragen naar  contact@haptocentrum.com

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731 EJ Otterlo

Duur: 12 dagen

Data: op vrijdagen:

In 2024:
13 september
11 oktober
8 november
29 november
20 december

In 2025:
17 januari
31 januari
14 februari
14 maart
11 april
23 mei
6 juni

Zelfstudie: 50 uren zelfstudie en huiswerkopdrachten

Voor wie: Afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase van Synergos, de Academie voor Haptonomie, het ITH en het WIH.

Therapeuten die eerder de 5-daagse cursus ‘haptonomische begeleiding van kinderen hebben gevolgd’, kunnen op dagen naar keuze inschrijven. We hebben een accreditatie per dag.

Deelnemers: Minimaal 12

Prijs: 3095 euro inclusief koffie, thee en lunch.

Betaling in termijnen is mogelijk

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de VVH

Docentenpoule

Peter Kruit, Isabel Wasseveld – Sticker, Anthony Willems, Mirjam Nefkens, Arina Winkelman, Peter Zwiers.

(De docentenbezetting is afhankelijk van de groepsgrootte en kan wisselen van samenstelling)