Specialisatie: ‘haptonomische begeleiding van kinderen’

Het begeleiden van kinderen in de haptoherapeutische praktijk, is een vak apart. Het vraagt om specifieke vaardigheden, inzichten en kennis. Na het volgen van deze nascholing ben je specialist in het haptonomisch begeleiden van kinderen.

 

Het lichaam leert

Bijzonder aan het werken met kinderen is dat hun lichaam nog zo makkelijk leert. Ze hoeven niet alles te begrijpen om iets anders te doen. Daarom zijn bewegings- en aanraakvormen fantastische tools om met kinderen mee aan de slag te gaan. Het is speels, de sessies zijn leuk (maar soms ook wel eens even niet), en het (lichaam van het) kind leert zich suf. Het is belangrijk dat je als begeleider interventies aanbiedt die kansen creëren voor ontplooiing van het (lichaam van het) kind. De tools die je hiervoor nodig hebt, krijg je in deze nascholing.

 

Uitgangspunten in de opleiding van het HCN zijn:

We gaan uit van leeftijdsfasen en de normaal ontwikkeling

We gebruiken de leeftijdsfasen om te bekijken of de vaardigheid van het kind overeenkomt met de veronderstelde normaal ontwikkeling. Lopen ze voor, gelijk, of lopen ze achter?

We werken met profielen

Elk kind heeft talenten en minder ontwikkelde kanten. Alle eigenschappen van een kind, kunnen we optekenen in een profiel. Als basis voor het maken van het profiel gebruiken we de Emotiecirkel; dit is ons werkmodel. In een profiel maken we onderscheid tussen de domeinen ‘voelen’, ‘denken’ en ‘bewegen’. Gedragsproblemen ontstaan vaak vanuit een disbalans in het profiel. Lichte afwijkingen van het ‘normale’ gedrag kunnen in een later stadium ontwikkelen tot gedragsproblemen.

We geven een aanbod in de breedte

Het basisprincipe binnen onze begeleiding is dat wij kinderen stimuleren zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarbij zijn we er niet zozeer op gericht om het kind af te remmen in wat het (te) veel doet. We kiezen ervoor om kinderen te stimuleren om juist datgene te doen wat ze geneigd zijn over te slaan. Bijvoorbeeld: met een kind dat goed is in voetbal, is het aanlokkelijk om steeds te gaan voetballen. Wij stimuleren het om óók met dit kind te gaan vissen.

We werken toe naar een optimale balans

Meestal worden kinderen gestuurd omdat ze bepaald gedrag vertonen of bepaald gedrag juist niet. Problemen waarmee ouders kunnen komen zijn: het kind wordt gepest, kan zich niet concentreren, is brutaal, blijft bedplassen, etc. Aan jou als begeleider de taak om de disbalans in het profiel te onderkennen die daaraan ten grondslag ligt. Er kan sprake zijn van disbalans tussen domeinen, bijvoorbeeld wanneer er veel nadruk ligt op de cognitieve ontwikkeling; dan is er minder tijd en aandacht voor voelen en bewegen. Er kan ook sprake zijn van disbalans in een domein, bijvoorbeeld wanneer een kind alleen nog maar wild en excessief beweegt en dus een eenzijdig bewegingspatroon heeft. Stilstaan, boekje lezen of langzaam bewegen is dan uit het pakket aan het geraken.

We hebben veel aandacht voor interactiedynamiek(en)

We betrekken ouders en andere relevante personen rondom het kind bij de begeleiding. Kinderen maken deel uit van de interacties met volwassenen en andere kinderen. Ze kunnen ‘vast’ komen te zitten in deze vertrouwde interactiedynamieken (patronen). Door observaties te doen van het kind alleen én het kind samen met de ouders en/of met andere kinderen, maken we een interactieprofiel. Dit geeft direct invalshoeken voor interventies.

Diagnose

Een diagnose die het kind eventueel meekrijgt, is een richtlijn. Wij baseren onze werkwijze vooral op onze feitelijke waarnemingen in het hier en nu. Op basis van onze observaties concluderen we hoe dit kind, met deze diagnose, met zichzelf en zijn wereld omgaat.

 

Wat je leert

In de eerste 6 dagdelen ligt het accent op:

 • theorie over ontwikkeling; kennis over denken, bewegen en voelen van kinderen in de diverse leeftijdsfasen en theorie over afwijkend gedrag;
 • het intakeproces; het verzamelen van voldoende informatie om een begeleidingsplan te kunnen maken;
 • werken met observatieschema’s en de wijze van noteren van observaties in krachtenvelden; hierdoor ontstaat er een profiel;
 • het gebruik van materialen in de intake;
 • verslaglegging en het geven van terugkoppeling aan ouders en andere betrokkenen;
 • variëren in therapeutische attitude.

 

In de laatste 6 dagdelen ligt het accent op:

 • het begeleiden van kinderen (en ouders) met problemen;
 • het gebruik van materialen in het kader van een bepaalde doelstelling en hóe en waarom je dat materiaal gebruikt;
 • aanraakvormen;
 • ontwikkelen van en werken met draaiboeken;
 • casuïstiek (op video of in vivo).

 

Praktische informatie

De contactdagen zijn op woensdag, ongeveer om de drie weken. We werken afwisselend, eerst een hele dag van 10.00 uur tot 17.30 uur, gevolgd door twee middagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.  Elke dag of middag vormt de inhoud een afgerond geheel, gekoppeld aan leeftijds- en begeleidingsfasen. Op de hele dagen wordt basisinformatie meegegeven waarmee de deelnemers aan de slag kunnen. In de twee vervolgmiddagen zoomen we intensief in op een bepaalde leeftijdsfase, vragen en verdieping.

 

Instroomeis

Tijdens deze cursus gebruiken we ons werkmodel, de Emotiecirkel, om profielen te kunnen maken en interacties te kunnen duiden. Heb je jouw opleiding gedaan aan de Academie voor Haptonomie, het ITH of het WIH en wil je deze nascholing volgen, dan vragen wij je om te beginnen met de nascholing ‘De dynamiek van emoties’ (één dag). Op die dag krijg je namelijk de benodigde inzichten en handvatten om te kunnen werken met de Emotiecirkel.

 

Wil je meer informatie? Mail dan je vragen naar  contact@haptocentrum.com Hier kun je ook een overzicht van het programma en een lijstje met aanbevolen literatuur en internetsites opvragen.

 

Verplichte literatuur

 • De ontwikkeling van het kind; Frank Verhulst; uitgever Gorcum BV; 9789023254232;2017; 180 pagina’s.
 • Gedragsproblemen bij kinderen; Hogrefe Uitgevers BV; Walter Matthijs, Christine Boersma; 2016; ISBN 9789492297112; 117 pagina’s.

 

Vervolg masterclasses

Wanneer je deze opleiding hebt afgerond kun je meedoen met de casuïstiek dagen waarop specifieke gedragsproblematiek wordt behandeld. Per dag besteden we daarin aandacht aan minimaal twee diagnoses. Je kunt per dag inschrijven en er is geen te volgen volgorde. Elke dag is er een theoretisch en een praktisch gedeelte. Naast het programma is er ruimte voor uitwisseling van praktijkervaringen en het verzamelen van vragen en behoeftes rondom de diagnoses.

 

Dag 1: ADHD & ADD  en autisme                            (6 mei 2019)

Dag 2: Faalangst en hoog sensitiviteit                    (3 juni 2019)

Dag 3: Hoogbegaafdheid en zwakbegaafdheid     (seizoen 2019-2020)

Dag 4: Eetstoornissen en borderline                      (seizoen 2019-2020)

Dag 5: Huilbaby’s en depressie                              (seizoen 2019-2020)

Dag 6: Pestgedrag en dwangstoornissen               (seizoen 2019-2020)

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731 EJ Otterlo

Duur: 3 hele dagen en 6 middagen

Zelfstudie: 50 uur literatuurstudie

Voor wie: Afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase van Synergos, de Academie voor Haptonomie, het ITH en het WIH.

Deelnemers: Minimaal 5 maximaal 12

Prijs: 1350 euro inclusief koffie en thee. Betalen in termijnen is mogelijk.

 

Deze nascholing is geaccrediteerd door de SKB met SBU: 92 / 3,3 EC’s en door de VVH met SBU 80 HTD

Onder de button staan de accreditatie bevindingen van de SKB

Data

10 oktober 2018                10.00 uur tot 17.30 uur;

7 november 2018              13.00 uur tot 17.00 uur

28 november 2018            13.00 uur tot 17.00 uur

19 december 2018            10.00 uur tot 17.30 uur

9 januari 2019                    13.00 uur tot 17.00 uur

23 januari 2019                  13.00 uur tot 17.00 uur

13 februari 2019                10.00 uur tot 17.30 uur

13 maart 2019                    13.00 uur tot 17.00 uur

3 april 2019                         13.00 uur tot 17.00 uur

Deze nascholing is inmiddels gestart

Docenten

Peter Zwiers en Arina Winkelman

Interessante TED Talk over opvoeding