Specialisatie Haptonomische sportbegeleiding

In het vorig seizoen hebben we casuïstiekdagen voor haptonomisch sportbegeleiders georganiseerd. Deze dagen bleken duidelijk in een behoefte te voorzien en er was belangstelling voor een uitgebreider aanbod. Daarom bieden we vanaf dit jaar een specialisatie in haptonomische sportbegeleiding aan, waarin we een stevig theoretisch en praktisch fundament aanreiken. Het is onze ambitie om gezamenlijk de haptonomische sportbegeleiding verder te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is nodig, omdat de huidige kennis en kunde niet altijd blijken aan te sluiten bij de hedendaagse sportcultuur. We werken er daarom naar toe dat haptotherapeuten die deze specialisatie hebben gevolgd, naar buiten toe kunnen treden als een platform van specialisten met een specifieke werkwijze. Om dat te realiseren, zullen we jaarlijks verdiepingsdagen organiseren. Opgedane ervaringen kunnen hierin gedeeld en verder uitgediept worden, mogelijk aan de hand van door ons aangeboden sport-thematiek.

 

Een dubbelspoor: de klacht verhelpen én de oorzaak ervan opsporen

Cliënten, waaronder ook sporters, komen vaak naar een haptotherapeut wanneer ze een last of klacht ervaren. De haptonomische benadering is doorgaans gericht op het opsporen van de oorzaken die hebben geleid tot het ontstaan van de klacht. Daarbij kan het voordelig zijn dat de klacht nog even blijft bestaan. Deze vormt voor de cliënt immers een drijfveer en motivatie om zich te willen ontwikkelen. Bij de begeleiding van sporters ligt dat net even anders. Met hen is het nodig om op een dubbelspoor te werken.

 

Een snelle oplossing én een duurzame verandering

Bij sporters is er vaak sprake van een (acute) fysieke klacht waarbij om hulp wordt gevraagd. Tijds- en prestatiedruk spelen een rol, immers de volgende training of wedstrijd ligt al om de hoek en de belangen kunnen groot zijn. Enerzijds plaatsen we de klacht in een totaalbeeld, waarbij we onderzoeken hóe de sporter tot zijn klacht is gekomen. Anderzijds richten we ons óók op het verhelpen van de fysieke klacht. In deze specialisatie leer je hoe je bijvoorbeeld blokkades kunt verminderen en/of kunt ondersteunen bij herstel van letsel.

Om een blessure te krijgen, moet je namelijk ook iets (onhandig) doen. De aanleiding  kan puur fysiek zijn. Maar, zoals wij haptotherapeuten weten, kan de oorzaak ook liggen in een disbalans tussen denken, voelen en bewegen. Zo snel mogelijk betrekken we de sporter bij het breder kijken naar blessures en gaan we werken aan de oorzaken achter de klacht.

Diagnostiek

Voor het vinden van oorzaken achter de klacht onderzoeken we patronen van bewegen, denken en voelen, om te kijken welke patronen mogelijk hebben geleid tot deze blessure. Nieuw daarbij is dat we gebruik maken van een digitale vragenlijst om het profiel van een sporter te verhelderen. Deze mogelijkheid kan ook worden toegepast bij teams.

Optimaliseren van presteren

Soms komt een sporter niet met een blessure, maar met een bredere hulpvraag. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het optimaliseren van presteren of het niet ‘in vorm’ zijn. We kunnen dan van meet af aan insteken op de vraag waar er hiaten zitten in het presteren en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Dit doen we door een profiel op te tekenen van de sporter en diens sport. Van de sporter brengen we zijn/haar manier van voelen, denken en bewegen – en de kwaliteiten en valkuilen daarvan – in kaart. Ook van de sport tekenen we een profiel op; welke wijzen van voelen, denken en bewegen zijn in deze sport nodig om tot een optimale prestatie te komen? Zo krijgen we inzicht in hoe de sporter zich verhoudt tot zijn/haar sport. Het verschil tussen deze profielen vormt de basis voor verdere begeleiding.

 

Teamsport

Ook het begeleiden van teams komt aan bod in deze specialisatie. Als haptotherapeut heb je bij het begeleiden van teams een dubbele rol. Bij de individuele begeleiding ben je er voor de sporter, bij teams ben je er ook voor het collectief; voor de trainer en het team. Door specifieke kennis van interactiedynamiek kun je van toegevoegde waarde zijn aan de trainer. Je kunt de individuele sporters van het team helpen zich meer bewust te worden van hun rollen en posities, van hoe ze die invullen en van hoe ze met elkaar interacteren. Zo kunnen de aanwezige kwaliteiten optimaal worden benut. Ook met een team doe je interventies op voel-, denk- en beweegniveau om de samenwerking en ieders positie daarin te optimaliseren.

 

 Wat je leert

 • Profielen maken van de sporter (of het team) in denken, voelen en bewegen en het onderzoeken van de balans tussen en binnen deze profielen.
 • Zicht op kwaliteiten en valkuilen van de sporter of het team.
 • Zicht op het benodigde profiel van een sport(beweging).
 • Onderbouwd kiezen: welke aspecten ga je ontwikkelen en welke ga je neutraliseren.
 • Het op maat aanbieden van haptonomische fenomenen door gebruik te maken van het profiel van de sporter. Bij elk profiel past een optimale vorm van begeleiden.
 • Formuleren van doelstellingen en die uitleggen aan de sporter en mogelijk de mensen om de sporter heen.
 • Interventies die gericht zijn op het optimaliseren van de prestaties van sporter of team.
 • Aanpakken van specifieke blessures, blokkades en/of remmingen.
 • Gebruik maken van een protocol wat de onderlinge uitwisseling van ervaringen tussen begeleiders eenvoudiger maakt.
 • Inzicht in complexere systemen als:
  • interactie (rondom de sporter): je leert aansluiten bij de cultuur (sfeer, taalgebruik, je plek als haptonomisch begeleider) waarin de sporter presteert
  • presteren onder druk
  • conflicthantering
  • leerstijlen

 

Docenten

Arie van der Zwaard, Peter Kruit, Peter Zwiers en Arina Winkelman

 

Instroomeis

Heb je jouw opleiding gedaan aan de Academie voor Haptonomie, het ITH of het WIH en wil je deze nascholing volgen, dan vragen wij je om te beginnen met de nascholing ‘De dynamiek van emoties’ (1 dag). Op die dag krijg je namelijk de benodigde inzichten en handvatten om te kunnen werken met ons werkmodel: de Emotiecirkel, dat we in deze nascholing gebruiken.

 

 Verplichte literatuur

 • Reader
 • Gas en rem in de sport; Daniëlle van der Klein-Driesen; Uitg. Lucht BV; 2017; ISBN 9789491729829; 192 pagina’s

 

Aanbevolen literatuur

 • Sportpsychologie; Frank Bakker; Uitg. Arko Sports Media BV.; 2012; ISBN 9789054721826; 493 pagina’s € 52,50
 • Omgaan met druk; Bob Boot, Roel Klaassen en Robien Roet-Klaassen € 17,99

 

Kijktips

Meer dan Goud: https://www.npostart.nl/meer-dan-goud/VPWON_1302639

3Doc Hockymeisjes: https://www.npostart.nl/3doc-hockeymeisjes/21-08-2019/BV_101393993

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731 EJ Otterlo

Duur: 5 dagen

Zelfstudie: 35 uur literatuurstudie en 2 maal oefengroep

Voor wie: Afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase van Synergos, de Academie voor Haptonomie, het ITH en het WIH.

Deelnemers: minimaal 8, maximaal 15

Prijs: 1395 euro, inclusief koffie, thee en lunch

Accreditatie: Deze specialisatie is door de VVH geaccrediteerd met 53 vakinhoudelijke studiepunten

Data

3 november 2023

1 december 2023

19 januari 2024

9 februari 2024

15 maart 2024

Docentenpoule

Peter Kruit, Arie van der Zwaard, Arina Winkelman, Peter Zwiers.

(De docentenbezetting is afhankelijk van de groepsgrootte en kan wisselen van samenstelling.)