Specialisatie ‘haptonomische zwangerschapsbegeleiding’

Heb je affiniteit met processen rondom zwangerschap en geboorte, en wil je daar ook (deels) je werk van maken? Dan is deze nascholing, waarin je wordt opgeleid tot ‘haptonomisch zwangerschapsbegeleider(ster)’, mogelijk iets voor jou. Je leert vaardigheden en verkrijgt kennis en inzichten om aanstaande ouders en hun kind te kunnen begeleiden.

 

Een familieaangelegenheid

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is een ‘familieaangelegenheid’ waarbij het prille contact tussen moeder, partner en hun nog ongeboren kindje centraal staat. Het optimaliseren van (veranderende) relaties is de kern van de begeleiding.

 

Veranderende relaties

Zwangerschap is bij uitstek een fase in het leven waarbij ‘verandering’ heel voelbaar en zichtbaar is. Vanaf het moment van conceptie verandert er van alles: in het moederlichaam, het kindje dat groeit, in de relatie van moeder en partner en in de relatie met andere betrokkenen (broertje(s), zusje(s), opa(‘s) en oma(‘s), etc.). Het omgaan met die continue veranderingen vraagt nogal wat en iedereen gaat daar anders mee om. In deze opleiding leer je hoe je de ouders en hun kind kunt begeleiden in het vertrouwd raken met hun nieuwe plek en rol. Je biedt randvoorwaarden aan, die het mogelijk maken dat zij dit proces gezamenlijk beleven. Je streeft naar een sfeer waarin ieders capaciteiten tot hun recht komen en ingezet kunnen worden tijdens zwangerschap en geboorte.

 

De ouders zijn bepalend

De manier waarop de partners omgaan met cognitie, lichamelijkheid en met gevoelens, is van invloed op de (on)mogelijkheden in het omgaan met de veranderingen die de komst van een kind met zich meebrengen. Je leert in deze opleiding met je aanbod aan te sluiten bij de sfeer van de partners, hun mogelijkheden, hun interactiedynamiek, hun voorkeuren en wensen.

 

De zwangerschapsbegeleiding

In de beginfase is er vooral aandacht voor de relatie tussen kind en ouders. Via aanraakvormen laat je de ouders ervaren hoe het kindje zich laat voelen. En omgekeerd: hoe zij zich aan het kindje kunnen laten voelen. Via het aanraken ‘praten’ ouders en kind met elkaar. De reacties en soort bewegingen van het kind worden gevoeld en herkend (ook later na de geboorte). Zo verdiept zich al voor de geboorte de band tussen ouders en kind en krijgt het kindje al een plek binnen het gezin. Ook is er aandacht voor het (letterlijk en figuurlijk) plaats maken voor het kind. Je gaat bezig met hoe de moeder het kindje draagt en welke rol de partner hierin kan vervullen. Je kijkt of er klachten ontstaan en hoe die te verlichten zijn.

 

In de volgende fase is de focus op de bevalling. Je staat stil bij verwachtingen en wensen en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Je oefent met wat er bij de geboorte langs komt, zoals ‘ruimte bieden aan het kind’, ‘opvang van weeën’, ‘omgaan met pijn’. Je bereidt de vrouw daarop voor en je geeft de partner mogelijkheden in handen om daarbij een rol op zich te nemen. Nu is ook de tijd aangebroken om te onderzoeken welke baringshoudingen bij het paar passen. Ook komt ter sprake wat er kan gebeuren als het anders loopt dan verwacht.

 

Dan is er nog de sessie na de geboorte, waarin je terugblikt op het geboorteproces en je het kindje in vivo mag ontmoeten. Zijn er knelpunten, vraagt er iets om bijsturing? Mogelijk kun je nog wat tips meegeven.

 

De attitude van de begeleider

Tact is hierin het sleutelwoord. Tact om het proces bij de partners te laten en niet je eigen enthousiasme een te grote rol te geven. Tact om de positieve kwaliteiten te benutten, tact om niet in therapeutisch interventies te vervallen. Tact om op de achtergrond te blijven en toch deel te nemen. Tact om niet zelf aan te gaan raken, ook al jeuken je handen. Tact om de sfeer van het stel te respecteren. Daarnaast is zicht op interactiedynamiek (inclusief je eigen dynamiek) en hoe je daarin kunt interveniëren een belangrijke vaardigheid.

 

Programma

Deze specialisatie bestaat uit 9 dagen. We werken veel praktisch, ook in vivo met zwangere paren. Daarbij is er ruim aandacht voor theoretische onderbouwing. Aan het einde van de specialisatie wordt de theoretische kennis getoetst aan de hand van een open boek tentamen. Het programma in deze specialisatie is erop gericht dat je de competenties eigen kunt maken die zijn geformuleerd in het ‘Beroepsprofiel Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders’, van de VHZB (Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders). Zie www.vhzb.nl

 

Wat je leert:

  • Werken met een schema voor zwangerschapsbegeleiding, inclusief de intake.
  • Inzicht krijgen in de interactie tussen ouders en hun kindje en de ouders ondersteunen en begeleiden in het contact met hun kindje in alle fasen van de zwangerschap.
  • Inzicht krijgen in de relatie tussen ouders en optimaliseren van hun samenwerking.
  • Oefeningen voor moeder en partner m.b.t. omgaan met klachten, last en pijn en als voorbereiding op de bevalling.
  • Postnatale begeleiding.
  • Omgaan met situaties waarin de zwangerschap anders verloopt dan verwacht.

Instroomeis

Heb je jouw opleiding gedaan aan de Academie voor Haptonomie, het ITH of het WIH en wil je deze nascholing volgen, dan vragen wij je om te beginnen met de nascholing ‘De dynamiek van emoties’ (1 dag).  Op die dag krijg je namelijk de benodigde inzichten en handvatten om te kunnen werken met ons werkmodel: de Emotiecirkel, dat we in deze nascholing gebruiken.

 

Verplichte literatuur

  • Bij aanvang van de nascholing ontvang je een reader met informatie. Tijdens de dagen krijg je van de theoretische beschouwingen hand-outs, waarmee je deze reader aan kunt vullen.
  • Veilig zwanger; Beatrijs Smulders en Mariel Croon; Kosmos Uitgevers; 2019; ISBN 99789021566221; 352 pagina’s € 39,99
  • Gedeeltes uit: Praktische verloskunde; M.Prins, Jos van Roosmalen en Sicco Scherjon; uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum; 2014; ISBN 9789036804462; een goed naslagwerk; 418 pagina’s. € 40,-. Op de dagen zelf wordt aangegeven welke onderwerpen en/of bladzijden je uit dit boek moet bestuderen. Tweedehands zijn er uit 2009 en 2003 eerdere (goedkopere) uitgaven te verkrijgen, die ook voldoende informatie bevatten voor deze opleiding. Allen geschreven door M. Prins, in samenwerking met van Roosmalen en/of Smit en/of Treffers.

Wil je meer informatie? Mail dan je vragen naar  contact@haptocentrum.com Hier kun je ook een overzicht van het programma en een lijstje met aanbevolen literatuur opvragen.

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731 EJ Otterlo

Duur: 9 dagen

Zelfstudie: 50 uur literatuurstudie, gevolgd door een tentamen (open boek) en 5 maal oefengroep uur oefengroep

Voor wie: Afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase van Synergos, de Academie voor Haptonomie, het ITH en het WIH.

Deelnemers: Minimaal 8 en maximaal 15

Prijs: info volgt in 2024

 

data volgen in 2024

Docentenpoule

info volgt in 2024