Na het haptonomisch drieluik

Het haptonomische drieluik is een instrument om je cliënt kennis te laten maken met een aantal haptonomische fenomenen. Zo maak je jouw cliënt bewust van het vermogen dat hij of zij heeft door meer of minder gebruik te maken van de ruimtelijke tast en je laat hem of haar ervaren wat de invloed is die de omgeving heeft op hoe hij of zij zich voelt. Ook laat je voelen welke mogelijkheden er ontstaan wanneer mensen voelend met elkaar omgaan. Daarnaast is het haptonomische drieluik voor jou als therapeut een instrument om informatie te vergaren over je cliënt. Je verzamelt waarnemingen en mogelijk kom je tot een (voorlopige) conclusie op basis waarvan je, samen met je cliënt, een doelstelling voor de begeleiding formuleert.

 

En dan verder…

In deze nascholing gaan we in op het gedeelte van de begeleiding dat volgt op het haptonomische drieluik. Na drie inleidende sessies waarbij het drieluik een houvast biedt qua structuur, blijkt het in de praktijk soms moeilijk om vervolgens een lijn uit te zetten en deze in de sessies vast te houden. Een balans vinden tussen werken met de afgesproken (sub)doelstelling en datgene waarmee een cliënt in het moment mee komt, is soms knap lastig. Daarom gaan we ons deze dagen inspannen om in logische stappen daarover steeds meer helderheid te verschaffen en, gericht op diverse doelen, te beschrijven hoe daarmee aan de slag te gaan.

 

Dag 1: Doelstelling en begeleidingsplan

De eerste dag staat in het teken van het formuleren van een doelstelling en het maken van een begeleidingsplan. Hoe kom je tot een doelstelling? Bovendien, hoe maak je een doelstelling concreet? Vervolgens richten we ons op het maken van een begeleidingsplan; op basis van je waarnemingen en van de hulpvraag van je cliënt, geef je weer hóe je vorm gaat geven aan de begeleiding in richting van de doelstelling. We gebruiken hierbij verschillende krachtenvelden (cirkels) waarin we waarnemingen van houding, beweging, stem, denken en voelen van de cliënt optekenen. Zodoende wordt het unieke profiel van je cliënt concreet zichtbaar.

 

Dag 2: De uitvoering

Tijdens de tweede dag richten we ons op de uitvoering van het begeleidingsplan. Hoe bouw je een sessie op? Welke interventies kies je en met welk (sub)doel? Hoe relateer je jouw interventies aan de hulpvraag van je cliënt? Welke lijn volg je in de opeenvolgende sessies? Wanneer maak je de overstap van het creëren van bewustwording naar het oefenen en vervolgens trainen en integreren van nieuwe mogelijkheden? We maken hierbij gebruik van een goed hanteerbaar begeleidingsplan, uitgaande van het profiel van je cliënt en de hulpvraag. Dit schema helpt je in stappen duidelijkheid, lijn en structuur te brengen in je begeleiding. We kijken ook naar de invloed van de interactie die plaatsvindt tussen begeleider en cliënt. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze optimaal in te zetten voor het behalen van de doelstelling.

 

Dag 3: Casuïstiek

We volgen deze dag het verloop van een begeleiding aan het hand van ingebrachte casussen. Hoe is de hulpvraag tot stand gekomen en de doelstelling bewaakt? Welke stappen zijn er genomen? Is er een lijn zichtbaar? En waar is ruimte voor verbetering in je interventies? Of, bij het begin van een casus: Wat is de hulpvraag? Hoe kun je de doelstelling bewaken? Welke vervolgstappen zijn denkbaar en welke interventies kun je daarvoor gebruiken?

We vinden het met elkaar meekijken, elkaar helpen en elkaar bevragen belangrijk. Een waardevolle ondersteuning hierbij is het analyseren van video-opnames van begeleidingssessies. Als je wilt, kun je een opname meenemen en dan bekijken we deze in de groep. Je krijgt opbouwende feedback over je manier van begeleiden en je krijgt extra informatie over je cliënt, wat de kwaliteit en de effectiviteit van je begeleiding ten goede komt.

 

Wat je leert:
  • Nog meer bewustzijn van jouw stijl van waarnemen: je voorkeurszintuig(en), de mate van objectiviteit of subjectiviteit, je kleuring, je gerichtheid.
  • Optimaliseren van jouw vermogen om (sub)doelstellingen te formuleren en een gericht begeleidingsplan te maken.
  • Werken met een gestructureerd begeleidingsplan.
  • Beter de lijn om de doelstelling te bereiken, vasthouden.
  • Een duidelijker onderscheid te maken tussen de fases van je begeleiding: bewustwording, training, integratie.
  • Onderbouwd te kiezen voor de weg waarlangs je de doelstelling wilt realiseren: gespreksvoering, oefenvormen of aanraken.
  • Jouw interventies beter te relateren aan de hulpvraag van je cliënt.

 

Instroomeis

Heb je jouw opleiding gedaan aan de Academie voor Haptonomie, het ITH of het WIH en wil je deze nascholing volgen, dan vragen wij je om te beginnen met de nascholing ‘De dynamiek van emoties’ (1 dag).  Op die dag krijg je namelijk de benodigde inzichten en handvatten om te kunnen werken met ons werkmodel: de Emotiecirkel, dat we in deze nascholing gebruiken.

Voor meer informatie kun je altijd even mailen: contact@haptocentrum.com

 

Literatuur
  1. De reader die je krijgt op de eerste cursusdag
  2. Therapie als geschenk; Irvin D. Yalom; Uitgever Balans; ISBN 9789460032257 2010

 

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731 EJ Otterlo

Duur: 3 dagen

Zelfstudie: Literatuurstudie 44 uur, oefengroep 2 maal

Voor wie: Afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase van Synergos, de Academie voor Haptonomie, het ITH en het WIH.

Deelnemers: Minimaal 6 maximaal 15

Prijs: info volgt

 

Data

Bij voldoende belangstelling kan deze nascholing uitgeschreven worden in 2024

Ben je geïnteresseerd? Schrijf jezelf dan alvast vrijblijvend in, of laat een berichtje achter via het inschrijfformulier onder het kopje ‘overig’.

Docentenpoule

Florine van Overveld, Margreet Tienstra, Arina Winkelman, Peter Zwiers.

(De docentenbezetting is afhankelijk van de groepsgrootte en kan wisselen van samenstelling.)