Het team

Peter Zwiers en Arina Winkelman hebben beiden zo’n veertig jaar ervaring als haptotherapeut en docent haptonomie. Ze zijn opgeleid door Frans Veldman, waren jarenlang stafdocent aan de Academie voor Haptonomie en hebben in 1993 een eigen opleidingsinstituut opgericht; Synergos, de Nederlandse Vakopleiding voor Haptonomie. In 2017 zijn zij het Haptonomisch Centrum Nederland gestart. In dit centrum willen zij hun kennis en ervaring delen met zowel afstuderende haptotherapeuten als meer ervaren haptotherapeuten.

Peter en Arina: “Wij willen een springplank zijn voor haptotherapeuten die zich verder willen ontwikkelen in hun vak. We verzamelen graag haptotherapeuten met een kritische insteek om ons heen. Collega’s die ons bevragen, zetten ons aan tot verdere ontwikkeling en verdieping”.

Verder maken nog een aantal haptotherapeuten deel uit van het team, te weten: Margreet Tienstra, Tjitske Wilken en Anne-Marie Elings. Margreet en Tjitske worden ingezet als assistent-docent en werken mee aan de ontwikkeling en vormgeving van (het aanbod van) het Haptonomisch Centrum Nederland. Anne-Marie assisteert bij activiteiten waar paarden worden ingezet. Al met al; een team van bevlogen vakmensen met passie voor de haptonomie.

Arina Winkelman haptotherapeut Haptonomisch Centrum Nederland

Arina Winkelman

Van jongs af en aan ben ik altijd bezig geweest met sporten, bewegen, leren met mijn lijf. En dat doe ik nog steeds: leren houdt voor mij niet op. Elke nieuwe situatie, mens, groep levert weer leermomenten op. Dat is ook wat het werk als therapeut en docente voor mij boeiend maakt. Daarbij ben ik gefascineerd door de relatie tussen denken, doen en voelen. Aan alle drie heb ik een leerloopbaan gewijd: begonnen als fysiotherapeut, vervolgens haptonomie gaan studeren bij Frans Veldman en als laatste psychologie gestudeerd.

Als docent werk ik sinds 1981. Ik vind het leuk om met mensen te werken die zich willen ontwikkelen, hen te ondersteunen en hier en daar zetjes mee te geven. Ik geef cursisten graag ruimte om zich in eigen tempo en op een eigen manier te ontwikkelen. Op zijn tijd mag ik graag wat porren, kietelen of tegengas geven. Ik geniet en/of leef mee met stappen en slagen die ze maken. Humor is voor mij een belangrijk element bij leren en ontwikkelen. Leren levert soms blauwe plekken op, maar moet vooral ook uitdagend en plezierig blijven. Heerlijk vind ik het ook om te brainstormen met collega’s over theorieën, filosofieën, en die te koppelen aan wat we zoals in de praktijk tegenkomen.

Margreet Tienstra assistent haptotherapeut Haptonomisch Centrum Nederland

Margreet Tienstra

 Al jong was ik gefascineerd door menselijk gedrag in communicatie en naar de verbanden (en discrepanties) tussen voelen, denken en doen. In mijn zoektocht naar meer duidelijkheid en begrip, kwam ik in mijn studententijd op het spoor van de Haptonomie. Dit heeft geresulteerd in de keuze om de opleiding tot haptotherapeut te gaan doen. In 2016 ben ik afgestudeerd bij Synergos, de Nederlandse Vakopleiding Haptonomie in Amersfoort. Mijn praktijk voor haptotherapie is gevestigd in Leeuwarden. Daar begeleid ik voornamelijk veel twintigers en dertigers met ontwikkelgerichte vragen.

In mijn opleiding tot haptotherapeut sprak de concrete, directe stijl van mijn docenten; Peter en Arina, me al snel aan. Ik voelde me gezien, aangemoedigd en uitgedaagd. Mijn talenten zijn tot ontplooiing gekomen. En nog steeds ben ik me aan het ontwikkelen. Dit is dan ook de reden dat ik me heb aangesloten bij het HCN: ik ben nog lang niet uitgeleerd, ik wil me graag verder verdiepen in het vak en vind het inspirerend om ook anderen te prikkelen in hun ontwikkeling.

Karakteristiek voor mij is: Friese nuchterheid, kritisch vermogen, gedrevenheid, zelfspot en behoefte aan duidelijkheid.

Peter Zwiers haptotherapeut Haptonomisch Centrum Nederland

Peter Zwiers

In 1978 ben ik begonnen als docent haptonomie. Al die jaren heb ik met heel veel plezier en enthousiasme gewerkt met cursisten die ook het vak wilden leren. En docent zijn is nog steeds wat ik het liefst doe: kennis en kunde doorgeven aan jonge mensen en hen zien groeien in het vak.

Mijn werkwijze daarbij is ontwikkelingsgericht, reflectief en confronterend. Ik heb een primaire gerichtheid op aanwezige kwaliteiten en het benutten van kansen. Mijn grootste fascinatie binnen de haptonomie is de mogelijkheden die zij biedt om ogenschijnlijk complexe situaties terug te brengen tot basiselementen.

Ik ben vooral een man uit de praktijk. Vanuit ervaringen in de praktijk en inzichten die ik daarin opdoe, ontwikkel ik theoretische concepten, die ik weer verder in de praktijk toets en verder ontwikkel. Als coach en therapeut heb ik allerlei varianten van samenleven en samenwerken mogen begeleiden: van echtparen, kinderen en ouders, strijdende collega’s en sporters tot en met advocaten en directeuren. Dat heeft me veel kennis opgeleverd over interactiedynamiek en het belang van inzicht daarin binnen de begeleiding. Na bijna 40 jaar werken met mensen aan het begin van hun haptonomische loopbaan, wil ik heel graag nog een tijdje werken met mensen die al wat langer bezig zijn met het vak, zodat we gezamenlijk de haptonomie naar een nog hoger plan kunnen tillen.

Tjitske Wilkens assistent haptotherapeut Haptonomisch Centrum Nederland

Tjitske Wilken

Mijn naam is Tjitske Wilken en zo lang ik me kan herinneren ben ik nieuwsgierig naar mensen, hoe zij in elkaar zitten, hoe zij denken en doen, hoe ze communiceren, wat hen drijft en beweegt. Hoe ik een mens kan begeleiden in zijn of haar ontwikkeling vind ik een mateloos interessant proces. Mensen ervaren mij als luisterend, onderzoekend, analytisch, warm en betrokken. Ik werk graag samen en vanuit harmonie, maar heb ook een kritische blik en kan confronterend zijn. Mijn nadruk ligt op het ervaren in het hier en nu, waarbij het niet gaat over goed of fout, maar over de kwaliteiten en de valkuilen die jouw patronen met zich mee brengen. Daarnaast houd ik ervan om met humor te relativeren en “het leven” wat lichter te maken.

Ik ben opgeleid als hulpverlener (HBO Psycho Sociaal Werk) en haptotherapeut (Post HBO Vakopleiding voor Haptotherapie Synergos). Recent heb ik de nascholingen kindercasuïstiek en haptonomische zwangerschapsbegeleiding gevolgd. Samen met mijn betrokken collega’s werk ik met veel plezier bij Fysiocentre Haarlemmermeer in Nieuw Vennep.

Kernwaarden 

Integriteit, eerlijkheid, openheid, respect, vertrouwen, betrokkenheid, verbinding, eigenheid, levenskracht, ruimte, vrijheid, samenwerken, eigen verantwoordelijkheid. Gericht op kwaliteit (ontwikkelingsgericht, klantvriendelijk, vraaggericht, zorgvuldig en kritisch).

Anne-marie Elings

Anne-Marie Elings

Anne-Marie: een nieuwsgierige, onderzoekende, enthousiaste creatieve warme vrouw die met een vleug humor haar vak als Haptotherapeut beoefent.

Ik heb de post HBO opleiding tot Haptotherapeut bij Synergos gevolgd. De keus tot deze opleiding is genomen omdat het samenwerken met mensen, persoonlijke ontwikkeling van mensen en het samen aan iets bouwen en onderzoeken een rode draad door mijn leven zijn. Ik ben altijd nieuwsgierig waarom doe je wat je doet. Wat is je intrinsieke beweging. Mijn jarenlange werkervaring als manager en coach in de zorgsector met als enige constante factor de verandering in de onderlinge samenwerking met mensen is mij  op het lijf geschreven. Maar mensen bewust maken van hun mogelijkheden is voor mij een roeping.

Eén van mijn specialiteiten is het gebruik van paarden voor de sessies. Dit verschilt van individuele interactie tussen klant en paard tot groepsactiviteiten met koetsen. Van jongs af aan ben ik actief in de paardensport en ben ik nieuwsgierig naar de onderlinge relatie tussen mensen en paarden. Waarom reageert het ene paard anders op de mens en andersom.

Visie

Door de jaren heen dat we werkzaam zijn als haptotherapeut en docent hebben we een unieke, maar ook concrete visie ontwikkeld op de haptonomie. Enkele vereenvoudigde uitgangspunten daarvan zijn:

  • Feitelijk waarnemen. We proberen onze waarnemingen zo objectief mogelijk te maken. Ten eerste creëer je hierdoor een goed onderscheid tussen jezelf (jouw voorkeuren, oordelen, interpretaties, conclusies, projecties) en de ander. Ten tweede gebruiken we feitelijke waarnemingen als basis voor onze haptotherapeutische interventies.
  • Waarnemen van motoriek en bewegingspatronen. We zien verbanden tussen de wijze waarop iemand beweegt en de wijze waarop iemand denkt, voelt en interacteert. We hebben hiervoor een werkmodel ontwikkeld, namelijk de Emotiecirkel.
  • Aandacht voor interactiedynamiek. Als haptotherapeut heb je je eigen stijl van interacteren. Je cliënt heeft dit ook. Samen hebben jullie een specifieke vorm van communiceren. We vinden het belangrijk dat je hier een goed zicht op ontwikkelt en ook leert variëren in stijl; zo ontwikkel je meer grip op (communicatie)patronen en automatismen.
  • Streven naar gelijkwaardigheid. In het werken met elkaar (docenten en studenten), maar ook in het werk tussen therapeuten en cliënten. In onze attitude als docenten hebben we niet de intentie om te laten zien ‘hoe het moet’. Onderzoeken en leren staan centraal. We willen samenwerken met onze cursisten en cliënten. Daarbij doen we zoveel mogelijk appel op eigen verantwoordelijkheid.

Werkwijze

Kenmerkend voor onze manier van scholen, is dat we cursisten vooral laten leren door te doen. Tijdens onze scholingsdagen ga je dan ook voornamelijk praktisch aan de slag met onder andere aanraken, oefenvormen en gespreksvoering. De successen en moeilijkheden die we tegenkomen in de praktijk, gebruiken we voor verdere ontwikkeling van de theorie die we tot nu toe hebben ontwikkeld. We vormen hypotheses, die we dan vervolgens weer in verschillende praktijksituaties toetsen.

Wanneer je ervoor kiest om al doende te leren, heb je enige durf nodig. Durf om iets uit te proberen en succes te hebben, vast te lopen of ernaast te zitten. En durf om te reflecteren en vervolgens weer een andere insteek te kiezen. We stimuleren het om elkaar hierbij te helpen en elkaar aan te spreken.

Onze inzet is dat alle kennis en kunde die we overdragen, door onze cursisten ook weer over gedragen moet kunnen worden. Daarom zijn we continue bezig met het zoeken naar wetmatigheden in contactfenomenen. Deze wetmatigheden proberen we zo feitelijk mogelijk weer te geven. Feitelijke waarnemingen vormen volgens ons de beste basis voor verder onderzoek.