Zo is het begonnen

Peter Zwiers en Arina Winkelman hebben beiden zo’n veertig jaar ervaring als haptotherapeut en docent haptonomie. Ze zijn opgeleid door Frans Veldman, waren jarenlang stafdocent aan de Academie voor Haptonomie en hebben in 1993 een eigen opleidingsinstituut opgericht; Synergos, de Nederlandse Vakopleiding voor Haptonomie. In 2017 zijn zij het Haptonomisch Centrum Nederland gestart. In dit centrum willen zij hun kennis en ervaring delen met zowel afstuderende haptotherapeuten als meer ervaren haptotherapeuten.

Peter en Arina: “Wij willen ondersteunend zijn aan haptotherapeuten die zich verder willen ontwikkelen in hun vak. We verzamelen graag haptotherapeuten met een kritische insteek om ons heen. Collega’s die ons bevragen, zetten ons ook weer aan tot verdere ontwikkeling en verdieping”.

 

De samenwerking

Het HCN, en voorheen ook Synergos, zijn het resultaat van een jarenlange vruchtbare samenwerking tussen Peter en Arina. Peter is een man van de praktijk. Vanuit inzichten die hij opdoet in de praktijk, ontwikkelt hij theoretische concepten die hij vervolgens dan weer in de praktijk toetst. Arina legt zich in dit proces toe op het stellen van kritische vragen, het meedenken en sparren, waardoor een theorie zich verder vormt, wordt onderbouwd en kan worden uitgewerkt.

 

Het kernteam

Peter en Arina dragen het HCN niet met z’n tweeën; al bij de opstart in 2017 ontstond er de behoefte aan een team met collega’s. Aan brainstormers, klankborden, organisatorisch talent en ondersteunende capaciteit. Vanuit deze behoefte is het kernteam ontstaan. Het kernteam bestaat, naast Peter en Arina, uit Margreet Tienstra, Anne-Marie Elings, Esther Riks en Peter de Deugd: allen haptotherapeuten met ambitie. Met elkaar coördineren, organiseren, schrijven, redigeren, netwerken, plannen en verzorgen zij de marketing en communicatie. Het HCN is voor het kernteam een platform voor persoonlijke ontwikkeling en voor verdieping in de haptonomie.

 

Onze experts

We werken graag samen met ervaren haptotherapeuten. Bij een aantal van onze scholingen schakelen we haptotherapeuten in die veel kennis en kunde hebben op een bepaald gebied en die hun expertise willen delen. Zij dragen bij aan de kwaliteit van ons aanbod. Momenteel zijn dat Anthony Willems (kinderbegeleiding en sportbegeleiding), Mirjam Nefkens (kinderbegeleiding) en Monique Duran (zwangerschapsbegeleiding).

Peter Zwiers

Peter is van oorsprong fysiotherapeut en is door Frans Veldman sr. opgeleid tot haptotherapeut. In 1978 is hij begonnen als docent haptonomie aan de Academie voor Haptonomie. In 1993 start hij samen met Arina Winkelman een nieuwe haptonomie-opleiding; Synergos in Amersfoort. Nu wil hij zijn kennis en expertise delen met afstuderende haptotherapeuten en met haptotherapeuten die al wat langer bezig zijn in het vak. In zijn carrière als haptotherapeut heeft hij allerlei varianten van samenleven en samenwerken mogen begeleiden: van echtparen, kinderen en ouders, strijdende collega’s en sporters tot en met advocaten en directeuren. Peter is een man van de praktijk. In zijn docentschap richt hij zich met name op het verder ontwikkelen van therapeutische vaardigheden van de cursisten.

Margreet Tienstra

Margreet is in 2016 afgestudeerd bij Synergos als haptotherapeut. Van oorsprong is ze opgeleid tot docent voor het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs, waarna ze vervolgens werkervaring opdeed bij semi-overheidsinstellingen als juridisch medewerker, coach en trainer in arbeidsmarktbenadering. In haar praktijk in Leeuwarden biedt ze haptotherapie, coaching en haptonomische zwangerschapsbegeleiding aan. Margreet maakt deel uit van het kernteam sinds de opstart in 2017 en fungeert als assistent-docent bij een aantal nascholingen.

Klik HIER om naar de website van Margreet te gaan.

Peter de Deugd

Peter is in 2018 afgestudeerd bij Synergos als haptotherapeut. Van oorsprong is hij fysiotherapeut en op dit moment is hij werkzaam als vitaliteitscoach voor medewerkers van een grote zorginstelling. Peter heeft veel ervaring in de zorgsector. Daarnaast heeft hij een achtergrond als theatermaker. In zijn praktijk in Dordrecht biedt hij naast haptotherapie, ook coaching aan. Hij neemt deel aan het kernteam sinds 2019.

Klik HIER om naar de website van Peter te gaan.

Anthony Willems

Anthony is van oorsprong fysiotherapeut en is één van de eersten die in de jaren 90 (1996) afstudeerde als haptotherapeut bij Synergos. Zijn affiniteit en expertise liggen bij de haptonomische begeleiding van (top)sporters, teams en kinderen. Zo heeft hij het Nederlandse mannenhockeyteam begeleid, het Nederlandse dames handbalteam en verschillende topvoetballers. In zijn praktijk in Baarn is hij de laatste jaren zijn kennis en kunde als bewegingsexpert ook meer in gaan zetten bij de haptonomische begeleiding van kinderen. Bij het HCN denkt en doet hij mee in de specialisaties rondom sport en kinderbegeleiding.

Klik HIER om naar de website van Anthony te gaan.

Mirjam Nefkens

Mirjam is van oorsprong kinderfysiotherapeut en is ook in de beginjaren van Synergos afgestudeerd als haptotherapeut. Samen met Peter Zwiers bouwde ze een praktijk voor kinderhaptotherapie op bij Synergos, waar ze jarenlang werkzaam is geweest en waar ze ook nieuwe collega’s wegwijs maakte in het vak. Mirjam heeft in het bijzonder veel ervaring in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Mirjam werkt niet meer als haptotherapeut, maar wil haar enthousiasme voor het vak nog heel graag doorgeven aan collega’s. Bij het HCN zet ze haar deskundigheid in bij de specialisatie ‘haptonomische begeleiding van kinderen’.

Arina Winkelman

Arina is van oorsprong fysiotherapeut. Zij volgde de alpha opleiding bij Frans Veldman sr. en behaalde haar akte als haptotherapeut in Doorn ten tijde van Ted Troost en Anne Jan van Minnen. Vervolgens studeerde ze af als psycholoog. Zo was de driehoek van doen, voelen en denken voor haar compleet. Werkervaring deed ze onder andere op als fsyiotherapeut op haptonomische basis (in diverse settingen), onderzoeker, trainer en natuurlijk als haptotherapeut. In 1981 is ze haar loopbaan als docent haptonomie begonnen aan de Academie voor Haptonomie. In 1993 richt zij samen met Peter Zwiers, Synergos op. In haar docentschap vervult zij een creatieve bijdrage die bestaat uit meedenken, kritisch denken en het uitwerken en onderbouwen van theorieën en gedachtegoed.

Anne-Marie Elings

Anne-Marie is in 2017 afgestudeerd bij Synergos als haptotherapeut. Ze heeft haar praktijk voor haptotherapie in Eerbeek aan huis, boven de paardenstallen: Anne-Marie is namelijk samen met haar partner eigenaar van Het Gelders Vierspanteam: zij beoefenen de mensport (paard en wagen) op (inter)nationaal niveau. Daarnaast heeft ze veel ervaring als coach en manager in de zorgsector. Anne-Marie fungeert sinds 2017 als assistent-docent bij de cursusdagen waarin paarden worden ingezet. Aan het kernteam neemt ze deel sinds 2018.

Klik HIER om naar de website van Anne-Marie te gaan.

Esther Riks

Esther is in 2018 afgestudeerd bij Synergos als haptotherapeut. Van oorsprong is ze opgeleid tot agogisch medewerker. In haar praktijk in Emmeloord biedt ze haptotherapie en haptonomische zwangerschapsbegeleiding aan. Daarnaast is ze actief als ambulant begeleider en coach in haar eigen onderneming. Esther heeft veel ervaring met en een voorliefde voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Ook werkt ze graag met jongvolwassenen. Ze neemt deel aan het kernteam sinds 2019.

Klik HIER om naar de website van Esther te gaan.

Monique Duran

Monique is van oorsprong docent lichamelijke opvoeding. Vrij snel na het afsluiten van deze studie, is zij begonnen aan haar opleiding tot verloskundige. In de praktijk heeft zij gezocht naar een manier om barenden meer in contact te brengen met zichzelf en hun kind. Die vond zij binnen de haptonomie. Zij volgde daarvoor scholingen, waaronder de pré- en postnatale begeleiding en de hapto-obstetrie bij Frans Veldman sr. en jr. Daarnaast is zij opgeleid tot TA-psychotherapeut. Bij het HCN is zij docent in de specialisatie ‘haptonomische zwangerschapsbegeleiding’.

Visie

Door de jaren heen die we werkzaam zijn als haptotherapeut en docent hebben we een unieke, maar ook concrete visie ontwikkeld op de haptonomie. Enkele vereenvoudigde uitgangspunten daarvan zijn:

  • Feitelijk waarnemen. We proberen onze waarnemingen zo objectief mogelijk te maken. Ten eerste creëer je hierdoor een goed onderscheid tussen jezelf (jouw voorkeuren, oordelen, interpretaties, conclusies, projecties) en de ander. Ten tweede gebruiken we feitelijke waarnemingen als basis voor onze haptotherapeutische interventies.
  • Waarnemen van motoriek en bewegingspatronen. We zien verbanden tussen de wijze waarop iemand beweegt en de wijze waarop iemand denkt, voelt en interacteert. We hebben hiervoor een werkmodel ontwikkeld, namelijk de Emotiecirkel.
  • Aandacht voor interactiedynamiek. Als haptotherapeut heb je je eigen stijl van interacteren. Je cliënt heeft dit ook. Samen hebben jullie een specifieke vorm van communiceren. We vinden het belangrijk dat je hier een goed zicht op ontwikkelt en ook leert variëren in stijl; zo ontwikkel je meer grip op (communicatie)patronen en automatismen.
  • Streven naar gelijkwaardigheid. In het werken met elkaar (docenten en studenten), maar ook in het werk tussen therapeuten en cliënten. In onze attitude als docenten hebben we niet de intentie om te laten zien ‘hoe het moet’. Onderzoeken en leren staan centraal. Daarbij doen we zoveel mogelijk appel op eigen verantwoordelijkheid.

Werkwijze

Kenmerkend voor onze manier van scholen, is dat we cursisten vooral laten leren door te doen. Tijdens onze scholingsdagen ga je dan ook voornamelijk praktisch aan de slag met onder andere aanraken, oefenvormen en gespreksvoering. De successen en moeilijkheden die we tegenkomen in de praktijk, gebruiken we voor verdere ontwikkeling van de theorie die we tot nu toe hebben ontwikkeld. We vormen hypotheses, die we dan vervolgens weer in verschillende praktijksituaties toetsen.

Wanneer je ervoor kiest om al doende te leren, heb je enige durf nodig. Durf om iets uit te proberen en succes te hebben, vast te lopen of ernaast te zitten. Ook heb je durf nodig om te reflecteren en vervolgens weer een andere insteek te kiezen. We stimuleren het om elkaar hierbij te helpen en elkaar aan te spreken.

Onze inzet is dat alle kennis en kunde die we overdragen, door onze cursisten ook weer over gedragen moet kunnen worden. Daarom zijn we continue bezig met het zoeken naar wetmatigheden in contactfenomenen. Deze wetmatigheden proberen we zo feitelijk mogelijk weer te geven. Feitelijke waarnemingen vormen volgens ons de beste basis voor verder onderzoek.