Over zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen, of het ontbreken daarvan, is een regelmatig terugkerend thema in begeleidings- en veranderingsprocessen. Het internet wemelt van de tips om zelfvertrouwen te vergroten: in 2 minuten, met 16 tips of via 33 manieren. Het lijkt een piece of cake. Toch blijkt het in de praktijk niet zo makkelijk. Hoe ga jij als haptotherapeut om met de abstractie van de hulpvraag om meer zelfvertrouwen?

 

Ik kan (n)iets!

Als haptotherapeut is het zinvol om in kaart te brengen wat maakt dat er weinig zelfvertrouwen is. Is het bijvoorbeeld een voortvloeisel van gedachten, van gevoelens, van lichamelijke ontoereikendheid, of ontevredenheid over hoe contacten verlopen?

Je kunt onderzoeken met welke patronen in denken, voelen en bewegen je cliënt zijn zelfvertrouwen vergroot of verkleint: zijn er bijvoorbeeld remmende of blokkerende gedachten? Hoe beweegt je cliënt en welke gevoelens en fysieke gewaarwordingen worden hierdoor geaccentueerd of juist verminderd?

 

Vicieuze cirkel

Weinig zelfvertrouwen leidt vaak tot weinig durven en/of tot voorzichtigheid bij het handelen. Hierdoor heeft je cliënt minder kans op succeservaringen, en minder succes leidt vervolgens weer tot minder zelfvertrouwen. Zo is de vicieuze cirkel van de self fullfilling prophecy rond. Je werkt met je cliënt aan het doorbreken van deze vicieuze cirkel.

Een eerste stap daarin is dat je je cliënt diens patronen van denken, voelen en doen helpt te (h)erkennen. Zijn diens verwachtingen over succesvolle ervaringen reëel? Wat ontbreekt of domineert juist in de wijze waarop hij zichzelf ervaart? En hoe zet de cliënt daarmee ervaringen die leiden tot zelfvertrouwen onder druk?

In een volgende fase ga je oefenen: je biedt je cliënt kansen op succeservaringen, door het stellen van reële doelen, creëren van randvoorwaarden en het geven van een progressief aanbod (qua moeilijkheid). Je gaat daarbij ook aan de slag met herstel van vertrouwen in het lichaam door aanrakingen en oefenvormen (bijvoorbeeld valoefeningen).

De laatste fase in de begeleiding is het oefenen van de verworven vaardigheden onder druk. Op die manier ontwikkelt de cliënt stapsgewijs het vermogen om zelf randvoorwaarden te creëren die helpen om het zelfvertrouwen te vergroten. Van ‘ik kan niets’ naar ‘ik kan iets’, begint bij het bereikbare.

 

Wat je leert:

 • Vaardigheden in het begeleiden naar meer zelfvertrouwen op verschillende manieren: via het denken, via het doen en via het voelen.
 • Aanraak- en beweegvormen die appelleren aan zelfvertrouwen.
 • Het vergroten van zelfvertrouwen door gebruik te maken van verschillende interactieposities
 • Denken in kwaliteiten: hoe buig je iets wat je cliënt ziet als negatief, om naar iets positiefs?
 • Kennis vergroten in de fenomenen zelfvertrouwen en zelfwaardering: hoe kun je gebruik maken van onderlinge beïnvloeding?
 • Theoretische achtergronden met betrekking tot zelfvertrouwen en zelfwaardering.
 • Een langzaam progressief schema maken, gericht op reëel haalbare doelen (stappenplan).

 

Instroomeis

Heb je jouw opleiding gedaan aan de Academie voor Haptonomie, het ITH of het WIH en wil je deze nascholing volgen, dan vragen wij je om te beginnen met de nascholing ‘De dynamiek van emoties’ (1 dag).  Op die dag krijg je namelijk de benodigde inzichten en handvatten om te kunnen werken met ons werkmodel: de Emotiecirkel, dat we in deze nascholing gebruiken.

Voor meer informatie kun je altijd even mailen: contact@haptocentrum.com

 

Verplichte literatuur

De reader die je uitgereikt krijgt aan het begin van de 2 dagen

Karin Brugman e.a. – Ik (k)en mijn ikken; 2010; Uitg. Thema;

 • Paragraaf 2.1 de innerlijke criticus (blz. 80-90)

Philip G. Zimbardo – Psychologie een inleiding: Uitg. Pierson Benelux;

 • Paragraaf 7.1.3 Infancy: verder bouwen op de neonatale blauwdruk
 • Blz. 420 theorie van Rotter m.b.t. locus of control
 • Paragraaf 14.3.2 Locus of control (blz. 589-592)

Rita Kohnstamm – Ontwikkelingspsychologie I; uitg. Bohn Stafleu en Van Loghum

 • Hoofdstuk 8 zelfbesef en zelfbeeld (blz. 155-168)
 • Hoofdstuk 9 veilige basis blz. 171-193
 • Hoofdstuk 10 persoonlijkheid in wording blz. 197-215

 

Aanbevolen literatuur:

 • Brené Brown – De moed der imperfectie; 2013; Uitg. Lev.; ISBN 9789400503496
 • Brené Brown – De kracht van kwetsbaarheid; 2013; A.W. Bruna Uitgevers; ISBN 9789400502482
 • Fred Sterk e.a. – Denk je sterk; Kosmos Uitgevers; 2015; ISBN 9789021557922
 • Roos Vonk – Menselijke gebreken voor gevorderden; Uitg. Scriptum; 2011; ISBN 9789055948185
 • Roos Vonk – Je bent wat je doet; Uig. Maven Publishing; 2014; ISBN 9789491845086
 • Elaine N. Aron –De kracht van zelfwaardering; A.W. Bruna Uitgevers; 20096; ISBN 9789400504066

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731 EJ Otterlo

Duur: 2 dagen

Zelfstudie: 10 uur literatuurstudie

Voor wie: Afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase van Synergos, de Academie voor Haptonomie, het ITH en het WIH.

Deelnemers: Minimaal 6 maximaal 12

Prijs: 580 euro inclusief koffie, thee en lunch.

 

Deze nascholing is geaccrediteerd door de VVH (SBU 26 HTD)

Data

Deze nascholing wordt gepland bij voldoende belangstelling. Dus laat het weten als je mee zou willen doen.

Docentenpoule

Arina Winkelman, Peter Zwiers.

(De docentenbezetting is afhankelijk van de groepsgrootte en kan wisselen van samenstelling.)