Verdiepingsdagen voor kinderhaptotherapeuten

Speciaal voor kinderhaptotherapeuten…

… bieden wij vanaf het najaar van 2019 jaarlijks een aantal verdiepingsdagen aan. Dit doen we omdat we de bestaande expertise rondom haptonomische begeleiding van kinderen, verder willen ontwikkelen. Tijdens deze dagen wisselen we praktijkervaringen uit en zoomen we in op een specifiek thema. Deelnemers kunnen per losse dag inschrijven. We hopen op deze manier te realiseren dat kinderhaptotherapeuten naar buiten kunnen treden als een platform van specialisten met een specifieke werkwijze.

 

Het dagprogramma

De ochtend besteden we aan het uitwisselen van ervaringen uit de kinder- en jongerenpraktijk, aan de hand waarvan we aanwezige kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden. Je kunt eventueel een casus inbrengen van een kind of een jongere die bij je in begeleiding is. Bij voorkeur ondersteund door een video-opname. Een ‘live’ begeleiding tijdens de cursusdag behoort ook tot de mogelijkheden. We kijken met elkaar naar de kansen en knelpunten in de huidige manier van begeleiden. Vervolgens brainstormen we over andere mogelijke invalshoeken, verdieping, nuancering en interventies. Er is per ochtend ruimte voor twee casussen.

’s Middags richten we ons op een specifieke groep kinderen die in de haptotherapeutische praktijk voor begeleiding komen. Dat zijn vaak kinderen met bepaald gedrag, dat heeft geleid tot een ‘probleem’ bij het kind, de ouders en/of bij anderen in de omgeving van het kind.

 

Theoretische uitgangspunten

Een gedragsprobleem zien wij als een versterkte, wat extremere versie van normaal gedrag. Als voorbeeld: een beweeglijk kind met veel exploratiedrang kan graag op onderzoek uitgaan, maar ook roekeloos worden. Een kind met wat meer temperament kan assertief zijn, maar ook steeds vaker de baas gaan spelen over andere kinderen. Kortom, het gedragsprobleem ontstaat vanuit een eigenschap die in de basis normaal is en die zelfs een talent van het kind vertegenwoordigt.

Wij zien gedragsproblematiek als een dynamisch gegeven: het is plaats-, tijds- en relatie gebonden. Een druk kind kan met zijn/haar drukke gedrag op de ene plaats beter uit de voeten dan op de andere plaats. Het gezin, de school, welke juf er voor de klas staat, de buurt zijn allemaal van invloed op het gedrag en bepalen ook of het gedrag al dan niet als problematisch wordt ervaren. Ook leeftijd speelt een rol. Het gedrag kan meer of minder passen bij een leeftijdsfase. Bovendien kan extremer gedrag dat ontwikkeld is, in de loop der jaren weer veranderen richting ‘normaal’ gedrag, alleen al omdat kinderen zich verder ontwikkelen.

 

Het kind centraal, de diagnose op de achtergrond

Kinderen in een groep met één specifieke diagnose, verschillen onderling net zoveel van elkaar als andere kinderen. Ze verschillen zowel in het soort gedrag als in de intensiteit ervan. Ze zijn niet altijd en niet allemaal even druk, impulsief, sensitief, faalangstig, depressief of ongeconcentreerd. Om tóch een goed beeld te krijgen van een kind met een bepaalde diagnose, richten we ons dan ook vooral op feitelijke waarnemingen, waarmee we in kaart brengen hoe een kind voelt, denkt en beweegt. Door middel van observaties maken we een profiel van het kind, met zijn of haar sterkere en zwakkere kanten: dat betekent ook dat wij in het ‘probleemgedrag’ niet alleen de beperkingen zien, maar ook juist de mogelijkheden. De diagnose houden we in ons achterhoofd, maar het unieke profiel van dít kind vormt voor ons de basis. Ook van personen in de omgeving van het kind kunnen we een profiel maken, zodat de onderlinge beïnvloeding en de interactiedynamiek helder wordt. Op basis van deze profielen formuleren we een doelstelling en maken we een begeleidingsplan.

 

De thema’s van de dagen:

29 maart 2022

Het thema waar we ‘s middags mee aan de slag gaan zijn kinderen met gedrag dat gelieerd is aan ASS (autismespectrumstoornis).

 

Instroomeis
Een afgeronde specialisatie ‘haptonomische begeleiding van kinderen’ bij het HCN of bij Synergos. Heb je jouw kinderhaptotherapie-opleiding elders gedaan en wil je aan deze verdiepingsdagen deelnemen, dan vragen wij je om eerst de eendaagse nascholing ‘De dynamiek van emoties’ te volgen. Op die dag krijg je inzichten en handvatten om te kunnen werken met ons werkmodel dat we op deze verdiepingsdagen gebruiken.

 

Verplichte literatuur

De reader met achtergrondinformatie en meer specifieke informatie over haptonomische begeleiding bij deze kinderen.

 

Aanbevolen literatuur

Thema ADHD/ADD

Dit is ADHD; Jan Buitelaar; Uitg. Terra-Lannoo; 1ste druk ISBN9789401404280; 2012; 208 pagina’s.

Thema Autisme

Dit is autisme; van hersenwerking tot gedrag; Colette de Bruin; Uitg. Graviant Educatieve Uitgaven; 1ste druk ISBN 9789492593023; 2017; 247 pagina’s

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731EJ Otterlo

Duur: een dag

Zelfstudie: Literatuurstudie 6 uur

Voor wie: Kinderhaptotherapeuten

Deelnemers: Minimaal 6 maximaal 12

Prijs: Per dag 265 euro inclusief koffie, thee en lunch

Data

Er zijn op dit moment nog geen nieuwe data bekend

Tijd: van 10.00 uur tot 17.30 uur

 

 

geaccrediteerd  door de VVH met 12 SBU  HTD

Docentenpoule

Peter Kruit, Mirjam Nefkens, Isabel Wasseveld – Sticker, Anthony Willems, Arina Winkelman, Peter Zwiers.

(De docentenbezetting is afhankelijk van de groepsgrootte en kan wisselen van samenstelling.)