Van weerstand naar commitment
Voelen, denken en doen

Gedurende ons leven ontwikkelen we allemaal een eigen systeem van voelen, denken en handelen. Bij iedereen werkt de onderlinge beïnvloeding hiertussen anders. Er kunnen voorkeuren ontstaan; de één maakt meer gebruik van voelen, de ander juist meer van gedachten of van bewegen. Iemand die analytisch is en beschouwend, functioneert (voelt, denkt en doet) anders dan iemand die dromerig is en intuïtief, of juist doenerig en actief.

 

Veranderen: waar te beginnen?

Maar: hoe zet je een voeler aan tot handelen? Of een denker tot voelen? Of een doener tot denken? Cliënten die naar een haptotherapeut komen, willen dikwijls iets veranderen in of aan zichzelf. Of, als je een beetje pech hebt; aan hun omgeving. Als haptotherapeuten zijn we, wat dat betreft, werkzaam in de verander business. Tegelijkertijd roept verandering vaak ook weerstand op. Het huidige patroon is misschien wel belemmerend of storend; het is ook bekend en vertrouwd. We koesteren wat we hebben.

 

De omslag van remmen naar gas geven en mee schakelen

In deze nascholing gaan we dieper in op weerstand tegen verandering en tegen leren. Hoewel cliënten bij je komen voor groei, ontwikkeling of verandering, zeggen ze vaak op allerlei manieren “nee” tegen de (de interventies van de) haptotherapeut; zowel verbaal als non-verbaal. Je cliënten investeren tijd en geld in hun ontwikkeling, maar als puntje bij paaltje komt vervallen ze vaak in hun oude patronen. De kunst voor jou als haptotherapeut is om hen dit duidelijk te maken, om hen inzicht te verschaffen in gedachten en gewoontes die hen belemmeren om te groeien. Hoe krijg je cliënten nu zover dat ze stappen gaan maken, meebewegen, durven uitproberen? Oftewel: hoe onderken en minimaliseer je de weerstand?

 

Dag 1

Op de eerste dag zoomen we in op de mechanismen die we zelf hebben om ‘niet te willen’, met als doel dat we de diverse uitingsvormen van weerstand beter kunnen gaan herkennen. We koppelen de praktijk aan de Emotiecirkel (ons werkmodel), waardoor inzichten toepasbaar worden.

 

Dag 2

Op de tweede dag gaan we in op mogelijkheden die je als haptotherapeut hebt om je cliënt tot meewerken, leren en/of verandering aan te zetten. Belangrijk hierbij is dat je goed luistert naar en kijkt hoe je cliënt reageert op jouw interventies. We oefenen in het zoeken naar openingen. En we oefenen met het kiezen van interventies die als effect hebben dat je cliënt gaat meebewegen. Daarvoor moet je als therapeut een variatie aan interactiestijlen ter beschikking hebben. Waardevol hierbij is ook dat je een goed inzicht hebt in de wijze waarop je cliënt voelt, denkt en doet.

 

Wat je leert tijdens deze nascholing:
  • Het onderscheiden en in verband brengen van de wijze van voelen, de wijze van denken en de wijze van handelen van je cliënt.
  • Je vergroot je vermogen in het waarnemen van allerlei uitingsvormen van weerstand van jezelf en van je cliënt.
  • Om weerstand te kunnen opmerken, heb je het vermogen nodig om afstand te nemen van de interactie tussen jou en je cliënt. Het waarnemen van de interactiedynamiek gaan we oefenen met elkaar.
  • Op weerstand te kunnen ombuigen in ontwikkeling, leer je gebruik te maken van het systeem van je cliënt. Bij een voeler kan het bijvoorbeeld helpen om in te steken via het voelen, bij een denker via het denken en bij een doener via doen. Dan beweeg je mee in het systeem van je cliënt. Maar; soms kan het ook helpen om juist níet mee te gaan in dit systeem. Daarbij is het handig dat je als haptotherapeut kunt variëren in stijl en aanbod.

 

Instroomeis

Heb je jouw opleiding gedaan aan de Academie voor Haptonomie, het ITH of het WIH en wil je deze nascholing volgen, dan vragen wij je om te beginnen met de nascholing ‘De dynamiek van emoties’  (1 dag).  Op die dag krijg je namelijk de benodigde inzichten en handvatten om te kunnen werken met ons werkmodel: de Emotiecirkel, dat we in deze nascholing gebruiken.

Voor meer informatie kun je altijd even mailen: contact@haptocentrum.com

 

Verplichte literatuur
  1. De reader die je ontvangt op de eerste cursusdag
  2. Waarom veranderen (meestal) mislukt; Martin Appelo; Boom Uitgevers Amsterdam 2014; ISBN978908953371 Tip: Kijk voor een stukje uit dit boek op www.psychologisch.nu: waarom veranderen en afkicken bijna niet te doen is 134 pagina’s
Aanbevolen literatuur
  1. Je bent wat je doet; Roos Vonk; Maven Publishing 2014; ISBN9789491845017; 218 pagina’s
  2. Werken met de Roos van Leary; Sjaak Vane; Boom Lemma uitgevers 2013; ISBN9789059319783
  3. Beinvloed anderen, begin bij jezelf; Bert van Dijk; Uitgeverij Thema 2015; ISBN9789058719768

In het kort

Locatie: Barneveldseweg 7b 6731 EJ Otterlo

Duur: 2 dagen

Zelfstudie: Literatuurstudie 20 uur

Voor wie: Afgestudeerde haptotherapeuten en studenten in de afstudeerfase van Synergos, de Academie voor Haptonomie, het ITH en het WIH.

Deelnemers: Minimaal 4, maximaal 12

Prijs: 450 euro inclusief koffie en thee

 

Deze nascholing is geaccrediteerd door:                  SKB (SBU 36 / 1,3 EC’s)  en VVH (36 SBU / HD)

Onder de button staan de accreditatie bevindingen van de SKB

Data

11 april en 16 mei 2019

tijd: van 10.00 uur tot 17.30 uur

Op donderdag 21 maart 2019 beslissen we of er voldoende aanmeldingen zijn om de nascholing door te laten gaan.

Docenten

Peter Zwiers, Arina Winkelman (bij voldoende deelname); assistent Margreet Tienstra.